updated 3:47 PM CEST, Wrz 30, 2016

Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych

Wyróżniony Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych
Konkurs historyczny "Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych" ogłoszony został z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Patronat nad nim objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Związek Powstańców Warszawskich i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Organizatorami konkursu są: Fundacja "Warszawa walczy 1939-1945", Muzeum Niepodległości i Biuro Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy. Jego celem jest m.in. zapoznanie dzieci i młodzieży z historią Polski, kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla bohaterskiego czynu powstańczego 1944 roku, prezentacja twórczości plastycznej o wysokich walorach estetycznych i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz wychowankowie placówek edukacyjnych. Prace (indywidualnie i grupowe) należy nadsyłać od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku.

Za zajęcie 1-3 miejsca we wszystkich kategoriach dla uczestników i nauczycieli-opiekunów organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w 17 czerwca 2014 r. w Muzeum Niepodległości.

Szczegóły na: http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-mlodziezy/powstanie-warszawskie-w-swiadomosci-potomnych.