updated 3:46 PM CET, Jan 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Światowy Dzień Turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki poinformował, że tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w Polsce odbędą się 18 września w Gdyni.


{jumi [*4]}Obchody Światowego Dnia Turystyki (WTD) w 2010 roku odbędą się pod hasłem "Turystyka i różnorodność biologiczna".
Tegoroczny temat obchodów jest dobrą okazją do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ścisłych związków zachodzących między rozwojem turystyki, ochroną różnorodności biologicznej i walką z ubóstwem.
Oficjalne obchody Światowego Dnia Turystyki w 2010 r. odbędą się 27 września w prowincji Guangdong w Chinach. Obejmą szereg imprez kulturalnych, skupionych wokół tegorocznego tematu.
Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki, Pan Taleb Rifai, zaprasza do przyłączenia się do globalnej kampanii i promowania istotnych związków między turystyką a różnorodnością biologiczną, poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie oficjalnego przesłania oraz logo WTD w krajowych obchodach.
Sekretarz Generalny zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i umieszczania zdjęć i informacji z obchodów WTD, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie turystyki i różnorodności biologicznej na stronie WTD (http://www.unwto.org/worldtourismday/).

Zapraszamy do odwiedzania stron MSiT (http://msit.gov.pl/) oraz POT
(http://www.pot.gov.pl/), które w miarę pojawiania się nowych informacji
będą na bieżąco aktualizowane.

{jumi [*6]}

Warszawa