updated 3:46 PM CET, Jan 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Walne Zgromadzenie sekcji Europa i Azja Środkowa Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE)

Wyróżniony Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski Mat. pras. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski

W konferencji zorganizowanej w warszawskim hotelu Sheraton wzięli udział: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, wiceprezydent IOE, Renate Hornung-Draus, Kadyr Baikenov z Kazachstanu, nowo wybrany przewodniczący Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU) i przybyły z Nowej Zelandii Brent Wilton.

Konferencja prasowa została zorganizowana po wyborze nowego przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców i przed Walnym Zgromadzeniem sekcji Europa i Azja Środkowa Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), które zaplanowano na 11–12 września 2014 r. w Warszawie. Gospodarzem wydarzenia są Pracodawcy RP.

Zarówno Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, jak i pozostali biorący udział w konferencji członkowie Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców wyrazili nadzieję, że rozpoczynające się w Warszawie walne Zgromadzenie sekcji Europa i Azja Środkowa Międzynarodowej Organizacji Pracodawców umożliwi lepszą koordynację współpracy gospodarczej, co wpłynie również na poprawę sytuacji politycznej.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy o wpływ IOE na sytuację na Ukrainie i embargo Rosji na eksportowane m.in. z Polski produkty Renate Hornung-Draus odpowiedziała, że zasadą Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców jest nieangażowanie się w konflikty polityczne. Jak wiadomo jednak, sytuacja gospodarcza ma na politykę wpływ ogromny, a często decydujący.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, który do końca 2014 roku przewodniczy Radzie Koordynacyjnej, powiedział, że sprawa rosyjskiego embarga nałożonego w odpowiedzi na sankcje nieco inaczej wygląda z pozycji narodowych organizacji. W tej kwestii trwają rozmowy między Warszawą, a Brukselą.
Jeśli chodzi o zasady, potwierdził, że celem Rady Koordynacyjnej jest łączenie, a nie dzielenie, a biznes potrafi uzdrowić relacje polityczne, eliminując ich negatywne skutki, co widać na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej, czy polsko-ukraińskiej. Dlatego też jako gospodarz zdecydował, że podczas obrad i wyboru nowego przewodniczącego Rady najlepszym sąsiadem dla przedstawiciela Rosji będzie przedstawiciel Ukrainy.
Jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie pracodawcy próbują likwidować skutki konfliktu. Zdają sobie jednak sprawę, że problemy będą dopóty, dopóki nie zostanie rozwiązany konflikt polityczny. Jednak - jak powiedział - światełko w tunelu już widać.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski poinformował również, że Anatolij Kinach - szef Grupy ds. Rozwoju Gospodarczego Werchownej Rady Ukrainy - zwrócił się o pomoc do polskich pracodawców w kwestii reform i przebudowy gospodarki Ukrainy.

- Mogę powiedzieć, że zareagowaliśmy natychmiast i czekamy tylko na sygnał ze strony Ukrainy. Polscy eksperci z różnych branż i dziedzin, zarówno naukowych jak i gospodarczych, są gotowi - powiedział Andrzej Malinowski.

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE)

W jej skład wchodzi 150 narodowych organizacji pracodawców ze 143 krajów. Działa od prawie stu lat – powstała w 1920 r. Uznawana jest za jedyny podmiot działający w imieniu pracodawców i podejmujący problematykę zatrudnienia oraz spraw socjalnych w skali światowej. Jedynym polskim przedstawicielem w IOE są Pracodawcy RP, którzy w jej pracach uczestniczą od 1991 roku.

Obrady IOE w Warszawie
Podczas obrad w Warszawie przedstawiciele 40 narodowych organizacji pracodawców IOE omówią m.in. problemy rynku pracy – w tym strukturalnego bezrobocia i bezrobocia młodych, a także prawa do strajku oraz przestrzegania praw człowieka w prowadzeniu biznesu.

Otwierający obrady panel dyskusyjny będzie dotyczył działalności organizacji pracodawców w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z okazji obchodów rocznicy 25-lecia istnienia Pracodawców RP omówiona zostanie także rola tych organizacji we wspieraniu transformacji ustrojowej w regionie oraz budowaniu nowoczesnego dialogu społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy podsumują także prace reprezentacji biznesu w ramach światowej grupy B20, przygotowującej rekomendacje dla szefów państw krajów G20, oraz omówią przygotowania do przejęcia prezydencji w G20 przez Turcję.

Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związków Pracodawców

Nowym przewodniczącym Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ang. – International Coordinating Council of Employers'Unions – ICCEU) został Kadyr Baikenov. Wyboru dokonali przedstawiciele pracodawców z 11 państw podczas obrad Rady w Warszawie. Gospodarzem tego wydarzenia byli Pracodawcy RP. Kadencja Kadyra Baikenova rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. Do tego czasu Radzie Koordynacyjnej przewodniczyć będzie nadal Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Misja i działalność Pracodawców RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce, działającą od 1989 roku i reprezentującą 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Sierpień przyniósł wyraźne pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców. Spadek nowych zamówień oraz aktywności zakupowej zwiększa ryzyko przedłużenia się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce na III kwartał.

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Pracodawców RP w sierpniu 2014 roku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 104,5 pkt w ocenie bieżącej sytuacji biznesowej wobec 106,9 pkt w lipcu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej - w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ze 129,5 pkt w poprzednim miesiącu do 115,8 pkt w sierpniu.
Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl.

Warszawa