updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Inwestorzy stawiają na dużych i małych

Giełdowi gracze ostrożnie oceniają ryzyko fot. arch. Giełdowi gracze ostrożnie oceniają ryzyko

Giełdowi gracze zdecydowanie wolą dywersyfikację portfela. Kupują akcje spółek zarządzanych przez fachowców, o stabilnych zyskach i z dobrą reputacją.

Z raportu „Jak budować swój portfel inwestycyjny?” przygotowanego przez FAST FINANCE wynika, że podstawową zasadą lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych jest dywersyfikacja aktywów. Aż 49 proc. badanych buduje swój portfel na walorach zarówno małych jak i dużych spółek, przy czym tylko 10 proc. respondentów stawia na blue chips czyli na największe spółki.

Dla 86 proc. inwestorów istotnym elementem lokowania kapitału na giełdzie jest akcjonariat zdominowany przez kilku znaczących akcjonariuszy bezpośrednio zarządzających spółką a według 85 proc. badanych, obecne na giełdzie firmy są zdecydowanie lepiej oceniane, jeśli członkowie zarządu posiadają bogate doświadczenie zawodowe.

Ankietowani wysoką cenią również perspektywy rozwoju branży oraz stabilność zysków osiąganych przez daną spółkę. Zdecydowana większość inwestorów zwraca uwagę na reputację wypracowaną przez emitenta.

Według uczestników badania, przy budowie własnego portfela nie powinno się pominąć sprawdzenia pozycji rynkowej, modelu biznesowego, planów inwestycyjnych oraz weryfikacji, na ile aktywnie spółka komunikuje się z rynkiem- 50 proc. lub więcej ankietowanych uznało wszystkie powyższe elementy za bardzo ważne lub niezbędne.

Please provide full Credentials Infomation