updated 1:38 PM CEST, Apr 20, 2018
A+ A A-

Polska z wolnymi, a nie „częściowo wolnymi” mediami

  • Napisał 
  • Dział: Raporty
Polska z wolnymi, a nie „częściowo wolnymi” mediami fot. Freedom House

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko zmianie statusu Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolnych”.

Decyzja została podjęta przez organizację Freedom House w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu „Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland” („Atak na pluralizm: szturm na wolność prasy w Polsce” ) autorstwa Annabelle Chapman, opublikowanym 29 czerwca 2017 r.

W opinii CMWP SDP raport ten przygotowany jest na podstawie wybiórczo wyselekcjonowanych faktów i subiektywnych ocen autorki, przez co nie spełnia wymogów zarówno opracowania naukowego, jak i rzetelnego artykułu dziennikarskiego. Powierzchowne i budzące wątpliwości co do obiektywizmu stosowanej metodologii opisy sytuacji na rynku mediów w Polsce, generalizowanie ocen na podstawie pojedynczych zdarzeń przy jednoczesnym pomijaniu opisu zjawisk niepasujących do postawionej przez Autorkę tezy o rzekomym zagrożeniu wolności prasy w Polsce upoważniają do twierdzenia, iż raport ten jest jedynie polityczną publicystyką, prezentującą punkt widzenia finansujących go podmiotów i autorki.

Zdecydowany sprzeciw budzą jednak przede wszystkim wnioski, jakie na podstawie przeprowadzonych „analiz” wyciąga autorka, na podstawie, których zlecająca przygotowanie raportu organizacja Freedom House zmieniła status Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolne”.  W ten sposób Raport staje się źródłem mylnych ocen realnej sytuacji na rynku mediów w Polsce dla wszystkich jego odbiorców. CMWP SDP wyraża głębokie ubolewanie z powodu firmowania autorytetem  Freedom House Raportu przygotowanego w tak  nierzetelny sposób – ocenia dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Pełna wersja raportu: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_Poland_Report_Final_2017.pdf

Warszawa