updated 1:18 PM CET, Nov 14, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Fundacje mogą więcej

  • Napisane przez IV edycja raportu CSR Gazety Finansowej / Kamil Ciepieńko
  • Dział: CSR
Dzieci z Fundacji św. Jana Jerozolimskiego Fundacja św. Jana Dzieci z Fundacji św. Jana Jerozolimskiego
Pomagać można na wiele różnych sposobów. Mogą to być anonimowe wpłaty na konta fundacji lub stowarzyszeń niosących pomoc potrzebującym, lub też indywidualne wsparcie wybranych osób. – Coraz więcej firm i instytucji zaczyna traktować podobne działania nie tylko w wymiarze marketingowym, ale jako jeden z filarów filozofii działania całej firmy – mówi Joanna Radziwiłł, prezes Fundacji św. Jana Jerozolimskiego.

Pomoc, na którą decyduje się dana firma, musi być skuteczna i efektywna, dlatego najczęściej koordynują ją specjaliści, czyli organizacje pożytku publicznego. Przykładem takiej organizacji jest Fundacja św. Jana, której działania od ponad 20 lat koncentrują się na otaczaniu opieką ubogich, wielodzietnych rodzin, osób niewidomych i niepełnosprawnych, zaś w szczególności dzieci.

- Nasze doświadczenia wykazują, że przeciwdziałanie społecznej patologii najpełniej i najefektywniej realizuje się poprzez regularną i systemową pracę z dziećmi oraz włączenie w nurt zajęć ich rodziców – mówi Radziwiłł.

Fundacja Św. Jana powstała w roku 1990. Przez pierwszych 10 lat zajmowała się organizowaniem pielgrzymek dla osób niepełnosprawnych do Lourdes we Francji oraz niesieniem pomocy dla najuboższych osób.

W ciągu ostatnich siedmiu lat, dzięki działaniom fundacji w Warszawie powstały cztery dzienne domy dla 54 dzieci. Każdy z nich jest przeznaczony dla oddzielnej grupy wiekowej.

- Codzienne spotkania, wzajemny szacunek i przyjaźń powodują, że dzieci z przestraszonych maleństw stają się ludźmi znającymi swoje prawa – mówi Radziwiłł. - Mają marzenia, przyjaciół i coraz mniej problemów w szkole. Są radośni, wierzą we własne możliwości, stają się wrażliwi na potrzeby innych.

Ideą założycieli Fundacji Św. Jana jest to, aby dziecko znajdujące się pod opieką fundacji, spędziło tu dzieciństwo i młodość.

- Nasi podopieczni przychodzą do nas od poniedziałku do piątku, otrzymując pomoc w nauce, poznają alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijają swoje zainteresowania i kształtują postawy dobrego człowieka – mówi Radziwiłł.

Pierwszym obiektem, otwartym w 2001 roku w Warszawie, była świetlica socjoterapeutyczna „Dom św. Mikołaja".

- Zamysłem naszych działań, dzięki którym możemy nieść pomoc dzieciom zaniedbanym społecznie, emocjonalnie oraz intelektualnie było stworzeniu im drugiego domu, a także wyrównanie ich szans społeczno-edukacyjnych względem rówieśników – mówi Radziwiłł. - Naszym celem jest też ofiarowanie im tego, czego nie mogą odnaleźć w swoim pierwotnym otoczeniu, a więc poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

W wyniku działań fundacji, jej przedstawiciele i wolontariusze mogą poszczycić się wieloma wymiernymi rezultatami swojej działalności. – To przede wszystkim lepsze wyniki w szkole, rozwój zainteresowań dzieci i nauka zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu – wylicza prezes.

Fundacja, jako działalność niekomercyjna, funkcjonuje wyłącznie dzięki sponsorom i wsparciu prywatnych osób. - Aby zdobyć potrzebne fundusze każdego roku organizujemy kilka filantropijnych spotkań, które organizujemy z naszymi partnerami – mówi Radziwiłł - Pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na wyżywienie dzieci, organizacje biwaków, wakacje oraz codzienne potrzeby wynikające z działalności placówek.

Fundacja istnieje tylko dzięki życzliwości firm i osób wrażliwych na ludzką niedolę – przyznają jej przedstawiciele. - W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy uhonorować naszych darczyńców, wręczając im specjalne nagrody im. św. Jana – mówi Radziwiłł. - Stworzyliśmy regulamin oraz Kapitułę Honorową, w skład której weszli: Piotr Adamczyk, Ilona Łepkowska, Janina Ligner-Żeromska, prof. Tomasz Niemiec, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Przewodniczącą Kapituły została prezes Fundacji Joanna Radziwiłł. - Nominowanych zostało sześć firm, z której do nagrody nominowano trzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzieci, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, partnera Fundacji Św. Jana w realizacji programów na rzecz zaniedbanych praskich dzieci, firmę Nałęczów Zdrój, która od kilku lat konsekwentnie wspiera działania Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych współuczestnicząc w organizacji pielgrzymki do Lourdes oraz Fundację Dzieci Niczyje, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom – wymienia Radziwiłł.

Czy warto pomagać? Na pewno. Jednak najbardziej skuteczna pomoc to ta, prowadzona we współpracy z osobami, które na co dzień mają kontakt z tymi, którzy najbardziej tej pomocy jej potrzebują.

Warszawa