updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Kolejne wyróżnienia Raportu CSR

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Kolejne wyróżnienia Raportu CSR www.sxc.hu

W 16. edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wyróżnienia przyznano Ministerstwu Skarbu Państwa, redakcji Pulsu Biznesu, wydawnictwu Macmillan Education i Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej.

Spośród blisko 40 zgłoszonych projektów społecznych wyróżniono dwie inicjatywy: Akademię CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” – wspólny projekt Ministerstwa Skarbu Państwa i redakcji Pulsu Biznesu oraz program edukacyjny Youngster realizowany przez Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Raport publikowany jest na łamach tygodnika Gazeta Finansowa co kwartał i w całości poświęcony obszarowi CSR. W każdej edycji wyróżniane są dwa projekty, prowadzone przez firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W publikacji zamieszczane są również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR. Na tym polu ważne jest nie tylko samo zaangażowanie społeczne, ale przede wszystkim przemyślana i zgodna z misją firmy strategia CSR.

 

Laureatami XVI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” zostali:

Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - za program Youngster, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. Program powstał w 2007 r. z inicjatywy EFRWP i jest przez niego finansowany. Partnerem merytorycznym projektu jest wydawnictwo Macmillan Education. Chodzi o stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach pogłębiających znajomość języka angielskiego. W trakcie zajęć nikt nie stawia ocen, nie zmusza do nauki. Dzięki temu dzieci z uboższych gmin zyskują szansę na lepszy start

Ministerstwo Skarbu Państwa i redakcja Pulsu Biznesu - za projekt Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, polegający na organizacji cyklu konferencji regionalnych popularyzujących ideę CSR wśród małych i średnich firm Jak wynika z badań PARP, pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Dlatego inicjatywa, którą promuje redaktor naczelny Pulsu Biznesu Tomasz Siemieniec wraz z ministrem Rafałem Baniakiem, jest tak ważna dla podnoszenia świadomości polskiego biznesu w obszarze społecznej odpowiedzialności. Projekt Akademii to przedsięwzięcie ogólnopolskie, którego misją jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Dotychczas w cyklu kilkunastu konferencji uczestniczyło ponad 700 osób. W roli prelegentów wystąpili liderzy firm, w dużej mierze przedstawicieli spółek skarbu państwa, które wdrożyły działania CSR (lub są w trakcie realizacji tego procesu) do swojego modelu zarządzania.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, redakcji dodatku Super Biznes (dodatek dla przedsiębiorców wydawany przez Super Express), portalowi Kurier365.pl i RaportCSR.pl.

Raporty w całości do pobrania na stronach portalu www.raportcsr.pl/raport-csr/

  1. Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – edycja XIV
  2. Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – edycja XV
  3. Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – edycja XVI

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation