updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Społeczna odpowiedzialność organizacji

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Rynek we Wrocławiu www.sxc.hu Rynek we Wrocławiu

We Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie”. Konferencja co roku gromadzi polskich naukowców zajmujących się tematyką CSR.

Partnerem merytorycznym konferencji było Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe spotkanie rozpoczął dr Przemysław Wołczek, który przybliżył w jaki sposób ewoluowała koncepcja zrównoważonego rozwoju. Proces ten podzielił na 6 etapów:
•   Inspiracje (książka R. Carson Silent Spring oraz raporty Klubu Rzymskiego, m.in. Granice wzrostu, czy Ludzkość w punkcie wzrostu)
•   Formowanie idei (zdefiniowanie pojęcia w raporcie Nasza wspólna przyszłość)
•   Wysyp pomysłów (przede wszystkim podczas Szczyt Ziemi w 1992 r.)
•   Implementacja, wdrażanie pomysłów (np. Protokół z Kioto, Milenijne Cele Rozwoju, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej)
•   Wątpliwości (które ujawniły się podczas Szczytu Ziemi w Johannesburgu w 2002 r.)
•   Wyczekiwanie (etap obecny, m.in. 2015 r. powinny osiągnięte zostać Milenijne Cele Rozwoju)
Dr Wołczek zasugerował, że po etapie wyczekiwania, jeśli podjęte działania nie przyniosą zadowalających rezultatów, może nastąpić etap zniechęcenia.
W kolejnym referacie, przedstawiony został model kontinuum społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego autorka, dr Magdalena Rojek-Nowosielska, w swojej pracy badawczej dąży do oceny na jakim poziomie społecznej odpowiedzialności znajdują się obecnie przedsiębiorstwa w Polsce. W tym celu przygotowała narzędzie badawcze, dostępne na stronie www.h2o-csr.pl. Każde przedsiębiorstwo wypełnić może ankietę dostępną na stronie, dzięki czemu otrzyma zindywidualizowany raport, który m.in. zaklasyfikuje społeczną odpowiedzialność tego przedsiębiorstwa do jednego z trzech poziomów: częściowego, standardowego lub rozszerzonego.
Całość tekstu pod linkiem

 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/miejsce-pracy.html?id=7020

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation