updated 4:15 PM CET, Mar 19, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Żnińska kolej na rzecz lokalnej społeczności

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Żnińska kolej na rzecz lokalnej społeczności www.um.znin.pl

Żnińska Kolej Powiatowa (ŻKP) rozpoczęła wdrażanie programu inwestycyjnego. Ma on przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cywilizacyjnemu mieszkańców powiatu żnińskiego i okolicznych gmin.

{jumi [*4]}Program zainicjowano w czerwcu br. uroczystym otwarciem pracowni komputerowej zlokalizowanej w warsztacie na terenie kolejki wąskotorowej w Żninie. Pracownia obejmuje 10 stanowisk z szerokopasmowym dostępem do Internetu. W uroczystości udział wzięli: Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pos. Antoni Mężydło, przedstawiciele spółek Netia SA, NFI Magna Polonia oraz największego wielkopolskiego operatora telewizji kablowej – Inea. Stworzenie infrastruktury umożliwiającej edukację informacyjną osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, to kolejne z działań lokalnych realizowanych przez nowego właściciela ŻKP – fundusz NFI Magna Polonia. Celem jest integracja lokalnej społeczności i wskazanie jak aktywnie można uczestniczyć w zdobyczach rewolucji komunikacyjnej, którą zapewnia powszechny dostęp do Internetu. Fundusz, powołany do inwestowania w spółki z szeroko pojętej branży komunikacji elektronicznej, realizowanie takich działań traktuje jako jeden z elementów swojej strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cywilizacyjnemu mieszkańców obszarów niezurbanizowanych jest doskonałym narzędziem przygotowującym tę część populacji do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Ten rodzaj oddolnej animacji życia społecznego jest absolutnie konieczny w epoce globalizacji. – powiedziała Anna Streżyńska, prezes UKE.

Otwarta pracownia komputerowa wzbogaci ofertę edukacyjną ŻKP skierowaną do uczniów – komputery uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne organizowane przez ŻKP, wprowadzając możliwość korzystania z symulatorów jazdy koleją oraz zapewniając dostęp do treści interaktywnych obecnych w internecie. Ponadto pracownia będzie miejscem aktywnego wsparcia edukacji informatycznej adresowanej do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. ŻKP organizować tu będzie kursy zapoznające te osoby z możliwościami jakie stwarza internet, w szczególności w zakresie obsługi elektronicznych rachunków bankowych, obsługi poczty elektronicznej oraz programów umożliwiających wysyłanie i przeglądanie zdjęć, czy korzystania z serwisów społecznościowych. Kursy organizowane będą również z wykorzystaniem infrastruktury kolejki wąskotorowej – w sezonie jesiennym wagon kolejki wyposażony w komputery odwiedzi miejscowości położone na trasie przejazdu kolejki, co stworzy możliwość udziału w szkoleniach również mieszkańcom okolicznych wiosek.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation