updated 4:55 PM CEST, Jun 26, 2019
A+ A A-

Odpowiedzialny Atlas

  • Napisane przez OKI
  • Dział: CSR
Wyróżniony Odpowiedzialny Atlas

Raporty firm o działalności z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu w międzynarodowym biznesie są normą. Publikuje je 79 proc. z 250 największych światowych korporacji. Spośród polskich firm produkujących materiały budowlane jako pierwsza swój Raport Odpowiedzialności Społecznej przedstawiła firma Atlas.

Najważniejsze obszary tej odpowiedzialności, to: Atlas Sztuki – galeria sztuki współczesnej, która mieści się w odrestaurowanym, zabytkowym budynku przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.  Od 2006 roku Atlas Sztuki ma status organizacji pożytku publicznego. Kolejnym jest Fundacja Dobroczynności ATLAS, która od swego zaistnienia w 1996 roku przekazała na działania pomocowe ponad 50 mln złotych. Ekologia – jakość działań środowiskowych w ATLASIE potwierdza wdrożony, udokumentowany i realizowany Zintegrowany System Zarządzania, za który Grupa zdobyła Złote Godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2012, a który składa się z wdrożonego w roku 2009 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BS OHSAS 18001:2007) i wdrożonych standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej (ISO 26000:2010).

Edukacyjny projekt ATLASA i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, w ramach którego powstało studium podyplomowe „Psychologia sprzedaży i marketingu", to Akademia ATLAS i SWPS. Współautorem projektu jest Henryk Siodmok, doktor nauk ekonomicznych i Prezes Grupy ATLAS. W firmie Atlas, jak poinformował prezentując raport Jacek Michalak jej wiceprezes, nie ma osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych.

www.atlas.com.pl

{jumi [*9]}

 

 

 

 

 

 

Please provide full Credentials Infomation