updated 4:15 PM CET, Mar 19, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Projektowanie uniwersalne a CSR

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Projektowanie uniwersalne a CSR www.sxc.hu

16 października odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie konferencja „Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Konferencję zorganizowało  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań wynikających z ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – napisał portal niepełnosprawni.gov.pl. Partnerem strategicznym Konferencji był Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

 

To już nasza 3 ogólnopolska konferencja poświęcona projektowaniu uniwersalnemu. W tym roku wzięli w niej udział również goście z zagranicy. Gościem specjalnym był Pete Kercher jeden z założycieli Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD www.design-for-all.org),  ambasador Design for All Europe, organizacji zajmującej się podnoszeniem jakości życia poprzez projektowanie dla wszystkich. EIDD powołana została w 1993 r. w Dublinie. Posiada organizacje członkowskie w 22 krajach. Jest partnerem Komisji Europejskiej. Pete Kercher jest autorem licznych publikacji, prelegentem wielu konferencji i sympozjów, członkiem komitetów naukowych, doradczych i wydawniczych oraz ekspertem w wielu międzynarodowych projektach.
Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli biznesu zainteresowanych praktyczną realizacją idei Corporate Social Responsibility
Całość tekstu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art334,konferencja-projektowanie-uniwersalne-a-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-.html

{jumi [*9]}

Artykuły powiązane

Please provide full Credentials Infomation