updated 12:32 PM CEST, Sep 18, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Społeczna moda biznesowa

  • Napisane przez Piotr T. Ruta / Gazeta Finansowa
  • Dział: CSR
Piotr T. Ruta Piotr T. Ruta

Wypowiedź Piotra T. Ruty - Partnera Zarządzającego w Firmie LATAWIEC PARTNER Event & Training na temat zmieniajacych się mód w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co roku zmienia nam się moda. Jest moda dotycząca ubioru, zachowania, samochodów, wystroju wnętrz... Jest także moda biznesowa. Zazwyczaj jednak wszystkie je łączy jeden mianownik ... za każdą nową modną rzecz trzeba więcej zapłacić. Pewnie dlatego my wszyscy właściciele i menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmami z pewnym dystansem podchodzimy do wielu nowych trendów.

Tym bardziej warto przyjrzeć się modzie na CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Większości osób w Polsce CSR kojarzy się z przekazywaniem funduszy na cele społeczne. Jednak zgodnie z klasycznym ujęciem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zdefiniowanym przez prof. Carroll'a z University of Georgia: CSR to nie tylko filantropia, ale kompleksowe podejście, gdzie firma ma przynosić zyski, przestrzegać prawa, postępować etycznie i wspierać społeczeństwo (grupy interesariuszy).

Do tego jeszcze opierając się na tej polityce można osiągnąć te same, a nawet większe cele przy znacząco mniejszych środkach finansowych. Nie chcąc zanudzać czytelników nadmiarem teoretycznych wywodów postaram się przedstawić możliwość wykorzystania polityki CSR ze swojego szkoleniowo-eventowego obszaru zarządzania.

W ramach realizacji społecznie odpowiedzialnych szkoleń i eventów LATAWIEC PARTNER Event & Training opracował klasyfikację 7 podstawowych działań z tego obszaru.

I. Pierwszą i najbardziej oczywistą możliwością działań incentive nakierowanych na realizację polityki CSR jest realizacja projektów filantropijnych. Należą do nich eventy zawierające przekazywanie funduszy na cele charytatywne.

1. W programie imprezy ujmujemy wytwarzanie przez uczestników przedmiotów, które następnie zostają:

- sprzedane w celu pozyskania funduszy,

- przekazane bezpośrednio interesariuszom (np. ozdoby świąteczne).

2. W imprezie biorą udział interesariusze i pracownicy Firmy – np. imprezy świąteczne lub okazjonalne jak powitanie wiosny, lata, zima w mieście, zima w lesie, sprzątanie ziemi itp. Podczas realizacji następuje przekazanie podarunków np. domowi dziecka lub spokojnej starości, szkole, pogotowiu opiekuńczemu itp.

II. Kolejnym typem są działania wykraczające poza samą filantropię – uwzględniające zwiększenie świadomości pracowników, ich empatii oraz aktywizujące (widoczne dla nich) działania nakierowane na wspieranie konkretnych grup.

- Wspieranie interesariuszy w trakcie wyjazdów integracyjnych lub spotkań firmowych pracowników Państwa Firmy poprzez współpracę z lokalnymi szkołami, ośrodkami i obiektami kultury (muzeum, teatr, placówka naukowa) itp.

- Odpłatne zaangażowanie miejscowych twórców lub innych interesariuszy w realizację programów incentive.

- Ujęcie w programach typu event i incentive elementów związanych z kształtowaniem świadomości i dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody. Wykonanie/zakładanie budek dla ptaków w parkach miejskich, zapoznanie z tematyką liczenia osobników chronionych żyjących w naturze, próba segregowania i przetwarzania surowców w warunkach domowych i biurowych (recycling).

- Ujęcie w programach typu event i incentive elementów związanych z kształtowaniem świadomości i dobrych praktyk w zakresie sportu i rekreacji.

- Objęcie przez poszczególne działy Firmy patronatu nad jakąś wybraną grupą interesariuszy i stałe działania filantropijne dla konkretnego obiektu czy grupy.

- Ujęcie w programach rozrywkowych i szkoleniowych tematyki podziału płci w biznesie i codziennej pracy w oparciu o Gender Mainstreaming*.

III. Wsparcie działań nakierowanych na zwiększenie świadomości i empatii pracowników firmy (bez wsparcia finansowego dla interesariuszy).

- Organizacja grup pracowników, wolontariuszy odwiedzających samotne osoby. Nie chodzi tu jednak o pomoc fizyczną lub finansową, ale przede wszystkim o dotrzymanie towarzystwa, wysłuchanie, rozmowę, okazanie zainteresowania.

- Wprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie zasobów intelektualnych Firmy

- Zamiast zwykłego sobotniego pikniku organizujemy wyjazd do wiejskiej szkoły czy też domu dziecka by odnowić budynek, wykonać wiosenne/jesienne prace ogrodnicze itp., a następnie organizujemy wspólny incentive, grill, zabawę itp

IV. Działania proekologiczne, na rzecz ochrony środowiska oraz działania zwiększające świadomość ekologiczną pracowników:

- Programy etyczne dla pracowników mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości (segregacja śmieci, zbieranie baterii, praktyki wellness, slow live itp.)

- Edukacja w zakresie oszczędzania energii.

- Organizacja pikników lub wyjazdów integracyjnych których mottem jest ekologia, oszczędność energii, wody, działania dzięki którym każdy pracownik i członek rodziny może działać na rzecz natury.

V. Działania na rzecz społeczności lokalnych:

- Np. budowa ścieżek Natura.Fitness.Park

- Współorganizacja, patronat, wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych podczas ogólnodostępnych imprez miejskich

VI. Kolejnym elementem wykorzystania CSR w polityce firmy są działania eventowe (incentive, turystyka, edukacja i inne), gdzie główną grupą interesaiuszy są pracownicy oraz ich rodziny.

- Organizacja działań mających na celu poprawę atmosfery, komunikacji i integracji w firmie. Zarówno w formie dużych imprez ogólnofirmowych, projektów działowych oraz - co ważne - międzydziałowych. Głównym założeniem jest ujmowanie i wyraźne podkreślenie działań CSR (spośród wyżej wymienionych).

- Organizacja projektów szkoleniowych i edukacyjnych mających na celu rozwój pracowników i realizację zaplanowanych ścieżek kariery, rozwoju talentów itp.

- Wykorzystanie synergii połączenia wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń – tzw. Szkoleń Plus zakładający subtelne powiązania merytoryczne pomiędzy częścią szkoleniową i imprezą rozrywkową. Daje to możliwość wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy w niezobowiązującej atmosferze, co utrwali wiedzę i uczyni ją bardziej przystępną. Zgodnie z filozofią CSR, której fundamentem jest ekonomia i przynoszenie zysków działania typu Szkolenie Plus - to nie koszt a inwestycja pozwalająca na obliczenie współczynnika ROI. Takie projekty też są o około 30% tańsze niż klasyczne szkolenie i impreza firmowa.

- Organizację eventów mających na celu zwiększenie aktywności ruchowej pracowników i ich rodzin.

VII. Jedną z grup interesariuszy, do której można i należy kierować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu są pośredni i bezpośredni klienci Firmy.

- Organizacja bezpłatnych lub niewysoko płatnych projektów seminaryjnych, szkoleniowych i konferencyjnych zwiększających wiedzę interesariuszy w oparciu o know how Firmy.

- Uczestnictwo w konferencjach i seminariach firm zewnętrznych.

- Elitarne spotkania biznesowe z autorytetami z różnych dziedzin w niewielkich wyselekcjonowanych grupach.

Możliwości takich działań jest niemal nieskończenie wiele. To co ważne przy niższych nakładach finansowych otrzymujemy zwiększony efekt. Niezależnie od wsparcia społecznego. Nie zapomnę słów uznania, radości z wykonanego zadania i efektów integracji gdy grupa jednej z firm zamiast corocznego pikniku, paintballa i piwa pojechała odnowić małą wiejską szkołę a później wspólnie z dziećmi uczciła wspólną pracę.

Może więc jednak mając na celu dobro firmy i otoczenia warto czasami ulec modzie?

Autor jest Partnerem Zarządzającym w Firmie LATAWIEC PARTNER Event & Training, doradcą ds. wizerunku i marketingu oraz trenerem miękkich umiejętności komunikacyjnych.

Warszawa

Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.


Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impresja Studio Promocji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drewnianej 5 lok. 3,. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi informacyjnej.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Impresja Studio PR Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

5. Podanie danych jest dobrowolne

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.

9. Ta strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystuje je w celach statystycznych oraz do usprawnienia funkcjonowania serwisu. Pliki Cookiem są też zbierane przez Google Analytics. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika serwisu.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu opuszczenia przez Ciebie naszej strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje możesz sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki
       

10. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Brzozowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.