updated 4:14 PM CEST, May 21, 2019
A+ A A-

Koleje Mazowieckie Liderem w działaniach CSR

  • Napisane przez bk
  • Dział: CSR

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., drugi pod względem liczby podróżnych przewoźnik pasażerski w Polsce, otrzymał tytuł „Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010”. Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010 organizowany jest przez Redakcję Forum Biznesu pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

{jumi [*4]}Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010 upowszechnia w działających w Polsce firmach i instytucjach zasady Odpowiedzialnego Biznesu. Celem programu jest wskazanie Liderów realizujących założenia CSR. Kapituła Programu wyłoniła firmy, które spełniają kryteria koncepcji CSR, obejmujące m.in. stopień zaangażowania firm w działalność społeczną, realizowaną politykę kadrową oraz inne pozytywne strony działalności przedsiębiorstwa.

Spółka Koleje Mazowieckie została doceniona za działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Firma aktywnie angażuje się w wiele projektów z zakresu Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Spółka zorganizowała bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne dla pracownic oraz kobiet korzystających z jej usług. Koleje Mazowieckie biorą również udział w programach „Odmienny stan – odmienne traktowanie” oraz „Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży”, których celem jest kształtowanie przyjaznych postaw społeczeństwa wobec kobiet w ciąży.
Koleje Mazowieckie nie zapominają w swojej działalności o wypełnianiu roli kulturalno – edukacyjnej – mówi Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Spółki. Wspieramy rozwój zawodowy młodzieży poprzez objęcie patronatem klasy o profilu elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół im. S. Wysockiego w Warszawie oraz umożliwiamy im odbycie praktyk zawodowych. Absolwenci szkoły mają szansę na skorzystanie z bezpłatnych szkoleń i zdobycie kwalifikacji w zawodzie maszynisty.

Spółka Koleje Mazowieckie oprócz tytułu Lidera Odpowiedzialności Społecznej, otrzymała certyfikat „Dobra Firma 2010” oraz znak graficzny z prawem do wykorzystania. 

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation