updated 10:20 AM CEST, May 27, 2019
A+ A A-

Biedronka wyróżniona za CSR

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Biedronka wyróżniona za CSR www.sxc.hu

W raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”, Biedronka została wyróżniona za działania skierowane do pracowników.

{jumi [*4]}W szczególności za prowadzoną profilaktykę zdrowotną oraz uczestnictwo w projekcie „Partnerstwo dla zdrowia”. Raport  został opracowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). To już dziewiąta edycja tego prestiżowego raportu, jednej z najważniejszych publikacji dotyczących CSR w Polsce. Dokument wyszczególnia najważniejsze praktyki CSR, realizowane przez firmy działające w Polsce. Zostały one podzielone na pięć obszarów: społeczeństwo, rynek, środowisko, miejsce pracy oraz zarządzanie i raportowanie. Biedronka, uwzględniona w raporcie po raz pierwszy, otrzymała wyróżnienie w dwóch obszarach: miejsce pracy i rynek. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej od kilku lat wszyscy zatrudnieni w sieci mogą skorzystać ze specjalistycznych badań, pozwalających na wczesne wykrycie groźnych chorób, a także ze szczepień przeciwko grypie. Natomiast „Partnerstwo dla zdrowia” to projekt powstały przy współpracy trzech firm i jednej instytucji naukowej, mający przeciwdziałać niedożywieniu dzieci w Polsce. W efekcie tej współpracy powstał produkt użyteczny społecznie – Mleczny Start, czyli kaszka manna, sprzedawana w sklepach Biedronka w takiej cenie, by przychody ze sprzedaży pokrywały jedynie koszty produkcji i dystrybucji.

– Cieszymy się z obecności w tym prestiżowym raporcie. Za pośrednictwem raportu możemy podzielić się naszymi doświadczeniami i promować dobre praktyk w zakresie CSR. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją dla innych. W swojej strategii ogromny nacisk kładziemy na działania skierowane do pracowników oraz aktywne wsparcie projektów, służących rozwiązaniu najważniejszych problemów, w tym przypadku dotyczących dbałości o zdrowie – mówi Alfred Kubczak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych JMD. Wyróżnienia otrzymane w tych dwóch kategoriach potwierdzają, że Biedronka sprawnie i efektywnie porusza się w dwóch kluczowych dla jej działalności obszarach, jakimi są rynek i pracownicy. To szczególnie ważne, bo Biedronka jest jednym z największych prywatnych pracodawców w Polsce. Zatrudnia ponad 30 tys. osób. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki” trafia do szerokiego grona odbiorców: setek firm i instytucji, wielu wyższych uczelni i bibliotek. Dostępny jest w wersji papierowej, w formie ebooka i pdf oraz trafia do bazy wiedzy w zakładce dobrych praktyk na stronie internetowej FOB.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation