updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Konkurs o tytuł Pracodawca Godny Zaufania

  • Napisane przez Joanna Nogała / Gazeta Finansowa
  • Dział: CSR
Od lewej_Andrzej Arendarski KIG, Katarzyna Meller Polkomtel, Marcin Karlikowski Koleje Mazowieckie Od lewej_Andrzej Arendarski KIG, Katarzyna Meller Polkomtel, Marcin Karlikowski Koleje Mazowieckie

Odpowiedzialni pracodawcy są wśród nas - czytamy w specjalnym raporcie Gazety Finansowej "Odpowiedzialny pracodawca".

{jumi [*4]}Dobry pracownik to zadowolony pracownik – ta prawda jest znana już na świecie, jednak u nas dopiero powoli do niej dochodzimy. Dlatego tak ważne są takie inicjatywy jak konkurs o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania".

Ideą zainicjowanego w 2009 roku konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" jest wyłanianie i nagradzanie dużych firm, które prowadzą przemyślaną i skuteczną politykę pracowniczą. Zasada rankingu jest prosta – kapituła na podstawie ankiet przesłanych przez firmy ocenia politykę pracowniczą prowadzoną przez 10 największych firm z danej branży. W każdej edycji pod uwagę brane są inne sektory rynku.

Socjalne zaangażowanie rynkowych gigantów w III edycji ocenią na podstawie wypełnionych ankiet przedstawiciele instytucji non-gov: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Instytutu Globalizacji, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Centrum Monitorowania Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pani Elżbieta Radziszewska, Podsekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

O przyznaniu tytułu decydują takie elementy polityki pracowniczej, jak: programy socjalne, umożliwienie doskonalenia umiejętności zawodowych i zdobywania dodatkowej wiedzy, pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wreszcie monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych.

I edycja Konkursu

W pierwszej edycji konkursu laureatem w kategorii Sieci Handlowe została firma Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel sieci sklepów spożywczych Biedronka. - Pracownicy są dla nas największym kapitałem. Zainwestowaliśmy ponad 1,5 mln godz. rocznie na edukację pracowników z różnych poziomów zatrudnienia. Do tej pory ponad 90 proc. naszych menadżerów zostało przeszkolonych w wewnętrznych strukturach firmy – powiedział odbierając nagrodę Pedro Pereira da Silva, country manager JMD.

W kategorii Dystrybutorzy Farmaceutyczni wyróżnienie przyznano Polskiej Grupie Farmaceutycznej. Członkowie kapituły docenili m.in. system zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek dla pracowników, dofinansowywanie wyprawek szkolnych dla dzieci zatrudnionych osób oraz organizowanie imprez dla pracowników i ich rodzin. Pozytywnie oceniono również program szkoleń pracowniczych.

Laureat z grona firm budowlanych, Mostostal Warszawa, tak jak wyżej wymienione firmy prowadzi różne formy wsparcia socjalnego dla załogi. Każdy pracownik może skorzystać z uzupełniania wiedzy zawodowej i ogólnej. Co ciekawe, każdy zatrudniony, który uzyskuje certyfikat znajomości języka obcego podczas zatrudnienia w spółce automatycznie otrzymuje płacę zasadniczą wyższą o 5%.

II edycja Konkursu

W kolejnej edycji w kategorii Telekomunikacja laureatem został Polkomtel. Firma uznała za jeden z priorytetów wsparcie młodych matek w bezstresowym powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, poprzez dostosowanie godzin pracy lub umożliwienie pracy zdalnej. W firmie znajduje się również wydzielone pomieszczenie, z którego mogą korzystać mamy w trakcie karmienia.

Wśród firm z branży kolejowej laur przypadł Kolejom Mazowieckim, szczególnie dobrze ocenionym za możliwości, jakie spółka daje młodym ludziom, rozpoczynającym karierę zawodową. - Priorytetem spółki jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego, jak też najlepszych warunków pracy.– mówił Marcin Karlikowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Kolei Mazowieckich.

O swoje kadry dba również kolejny laureat konkursu – Eurobank SA, który swoim pracownikom zapewnia szereg programów poszerzania wiedzy i umiejętności. W Eurobanku funkcjonuje też zespół ds. interwencji, który powstał, aby działać prewencyjnie oraz rozwiązywać trudne problemy z zakresu mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

W 2010 roku Kapituła przyznała także nagrodę specjalną Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dwie nagrody dziennikarskie: Jakubowi Kuraszowi, szefowi działu ekonomicznego Rzeczpospolitej oraz Wojciechowi Szelągowi, szefowi redakcji ekonomicznej Polsat News.

{jumi [*9]}

Więcej w tej kategorii: « Odwraczamy Polskę Parowozjada 2011 »
Please provide full Credentials Infomation