updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Znamy pracodawców, którym można ufać

  • Napisane przez PGZ / Gazeta Finansowa
  • Dział: CSR
Nagrodę specjalną odbiera Ireneusz Wasilewski, członek Zarządu PKP CARGO ds. pracowniczych. Nagrodę specjalną odbiera Ireneusz Wasilewski, członek Zarządu PKP CARGO ds. pracowniczych.

Przemyślana i skuteczna polityka pracownicza, to idea, która przyświecała organizatorom konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania". W tym roku oceniano pracodawców z branż: paliwowo-energetyczna, przemysł ciężki i branża spożywcza.

Dyplomy i wyróżnienia odebrali przedstawiciele firm PKN Orlen, Mostostal Warszawa i Żywiec Zdrój. Specjalną nagrodą uhonorowano Ireneusza Wasilewskiego, członka zarządu PKP CARGO. Kapituła konkursu przyznała także dwie nagrody dziennikarskie; dla Jacka Zalewskiego (Puls Biznesu) i Tadeusza Mosza (TOK FM) oraz nagrodę pod patronatem minister Elżbiety Radziszewskiej, która przypadła Łukaszowi Guzie, dziennikarzowi „Dziennika Gazety Prawnej".

Kapitułę konkursu stanowili przedstawiciele instytucji pozarządowych: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja „Teraz Polska", Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Instytut Globalizacji, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Kapituła oceniała pracodawców na podstawie ankiet przesłanych przez firmy z danej branży, m.in. w zakresie programów socjalnych skierowanych do załogi, pomocy dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i programów umożliwiających kształcenie się zatrudnionych. Brano także pod uwagę monitoring przestrzegania praw pracowniczych i zasady awansu wewnętrznego. W każdej z branż wyróżnienie otrzymywała firma, która zdobyła największą ilość punktów.

W każdej edycji konkursu brane są pod uwagę inne sektory rynku. Podczas pierwszej edycji były to sieci handlowe (laureatem została Biedronka), dystrybutorzy farmaceutyków (PGF, obecnie Pelion) oraz firmy budowlane (Mostostal Warszawa). W drugiej edycji oceniono branże: transport kolejowy (Koleje Mazowieckie), banki (Eurobank) i operatorzy telekomunikacyjni (Polkomtel).

Patronat medialny nad III edycją Konkursu objęli: Super Biznes (dodatek Super Expressu), Polska Agencja Prasowa i portal Kurier365.pl. Głównym sponsorem wydarzenia była Biedronka, której właścicielem jest Jeronimo Martins Dystrybucja. Partnerami Konkursu zostali: „Koleje Mazowieckie, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Polska Grupa Farmaceutyczna (Pelion).

Więcej informacji o konkursie: www.pracodawcagodnyzaufania.pl

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation