updated 8:56 AM CEST, May 18, 2019
A+ A A-

Coś więcej niż zysk

  • Napisane przez Andrzej Arendarski / za Gazetą Finansową
  • Dział: CSR
Andrzej Arendarski Prezes KIG KIG Andrzej Arendarski Prezes KIG
Wypowiedź Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Wiceprezesa Eurochambres, do raporu o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu tygodnika Gazeta Finasowa.

{jumi [*4]}Krajowa Izba Gospodarcza od dwudziestu lat stara się kształtować postawy właściwe dla gospodarki rynkowej. Pokazujemy przedsiębiorcom nie tylko to, jak poruszać się w warunkach silnej konkurencji rynkowej, tłumaczymy przepisy, uczymy technik marketingowych itd. Od początku transformacji gospodarczej zwracaliśmy uwagę, że działania firm powinny uwzględniać także aspekt etyczny. Nie tylko dlatego, że etyka w biznesie się opłaca. Etyczne działanie procentuje większym zaufaniem ze strony otoczenia, społecznego czy biznesowego. Z tego powodu Krajowa Izba Gospodarcza od lat aktywnie promuje odpowiedzialne i etyczne zachowania w biznesie. Prowadzimy edukację dotyczącą wartości i reguł postępowania, które kryją się pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pragnienie rozpowszechnienia tezy, iż postępowanie etyczne w biznesie może być opłacalne przyświecało idei zorganizowania afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej programu promocyjnego „Przedsiębiorstwo Fair Play". Wbrew powszechnym przekonaniom o trudności praktycznego połączenia etyki z biznesem, do programu corocznie zgłaszają się setki firm, których zaangażowanie świadczy o tym, że kwestia etyki w działalności biznesowej nie jest obca polskim przedsiębiorcom.

Doceniając liderów CSR staramy się pamiętać, że społeczna odpowiedzialność nie ogranicza się do zaangażowania w akcje charytatywne, sponsoring czy mecenat wydarzeń kulturalnych. Nie można mówić również o społecznej odpowiedzialności w przypadku jednorazowych akcji, nastawionych na efekt marketingowy. Jest to długofalowe i całościowe spojrzenie na działalność gospodarczą firmy, uwzględniające, oprócz kwestii społecznych, także aspekty środowiska naturalnego oraz etyki w codziennym prowadzeniu biznesu.

Wiele polskich firm może się pochwalić praktycznym wcielaniem elementów społecznej odpowiedzialności w życie. Często jednak ich starania i rzeczywiste osiągnięcia nie są zauważane. Ubolewamy także, że nie zawsze przekłada się to na polepszenie wizerunku przedsiębiorstw. Ale z drugiej strony, to dla nas wyzwanie – pokazywać, że przedsiębiorcom, wbrew wielu potocznym opiniom, zależy nie tylko na zysku, ale harmonijnym współdziałaniu z otoczeniem.

Realizacja tego wyzwania byłaby łatwiejsza gdyby państwo stosowało system zachęt dla firm odpowiedzialnych społecznie. Na razie to tylko pobożne życzenia. Mam nadzieję, ze nie potrzeba kolejnego kryzysu, aby to zrozumieć.{jumi [*9]}

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Skupia ponad 140 samorządowych izb gospodarczych. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje środowisko polskich przedsiębiorców w UE jako członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo – Przemysłowych EUROCHAMBRES. Andrzej Arendarski, Prezes KIG obejmując na początku 2008 roku stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Please provide full Credentials Infomation