updated 11:25 PM CEST, Jun 18, 2019
A+ A A-

EKG – węgiel trudno zastąpić

KWK Bogdanka www.lw.com.pl KWK Bogdanka

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 17 maja, odbył się w Katowicach panel dyskusyjny poświęcony regionalnej integracji sektora energii.

{jumi [*4]}Jego uczestnicy  mówili m.in. o trudnościach, na jakie natrafią polscy wytwórcy energii chcący sprostać unijnym wymogom ograniczania emisji CO2, w sytuacji, gdy w naszym kraju głównym surowcem energetycznym pozostaje węgiel kamienny. Oprócz przedstawicieli organizacji Central Europe Energy Partners (CEEP) w spotkaniu uczestniczył Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Günter Verheugen, przedstawiciel UE. Panel miał na celu przedstawienie idei przyświecającej firmom zrzeszonym w ramach CEEP – specjalistycznego think tanku, szerokiej platformy wymiany informacji, która ma wspierać procesy legislacyjne w sferze energii w zjednoczonej Europie. Jak zamierza to osiągnąć? – Przede wszystkim poprzez wspólne analizowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, ekspertyzy naukowe i opiniowanie dyrektyw Unii Europejskiej – wyjaśniał Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS i przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP. – Jak pokazały ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, kwestię bezpieczeństwa sektora należy rozwijać w skali globalnej, zależne od siebie gospodarki państw, są jak naczynia połączone – mówił Olechnowicz. Podczas wtorkowego panelu Günter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia oraz komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, zachęcał zebranych przedstawicieli firm energetycznych do poszukiwania nowych technologii i inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Wspomniał także o kawernach solnych, jako jednym z możliwych i właściwych kierunków aktywności firm z branży energetycznej.

 

Podstawowe zadanie CEEP, o czym wypowiadali się uczestnicy konferencji, stanowi działanie na rzecz pogodzenia interesów firm energetycznych i urzędników, prowadzących procesy legislacyjne w Europie. Jednak pogodzenie tych dwóch punktów widzenia stwarza problemy. Polski sektor energetyczny oparty jest przecież głównie o węgiel. Ogromne inwestycje potrzebne do korzystania ze źródeł odnawialnych były podczas spotkań w Katowicach określane jako trudno osiągalne dla rodzimych wytwórców energii elektrycznej. – Rola węgla będzie stopniowo maleć, ale nie uda się szybko zastąpić węgla mniej emisyjnymi paliwami – stwierdził Piotr Piela, partner z Działu Doradztwa Biznesowego Ernst&Young, który podczas sesji zaprezentował niezależny raport „Partnerstwo Europy Centralnej w sektorze Energii”.

W ramach tegorocznego kongresu spotkało się blisko 900 panelistów i 6 tys. uczestników. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, a obecność wysokich rangą urzędników europejskich świadczy o rosnącej pozycji tego wydarzenia. W kuluarach coraz częściej pada pytanie, czy katowicki kongres odbierze tytuł polskiego Davos Forum Ekonomicznemu w Krynicy.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation