updated 4:04 PM CEST, Apr 18, 2019
A+ A A-

Lepsze perspektywy własnej firmy

Lepsze perspektywy własnej firmy www.sxc.hu

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm za ub.r. wynosi 90 pkt. wobec 92 pkt. przed rokiem - wynika z trzeciej edycji przygotowanego „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” na podstawie wywiadów z 7 tys. przedsiębiorców.

Obniżka Wskaźnika jest spowodowana gorszą oceną najbliższych 12 miesięcy oraz niższą oceną ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji branży. Firmy dużo lepiej oceniają te obszary, które są bezpośrednio związane z sytuacją własnego przedsiębiorstwa. Najważniejszymi barierami rozwoju są w opinii przedsiębiorców koszty pracy, wysokość podatków oraz obciążenia biurokratyczne.

- Dzięki temu, że prowadzimy nasze badania od 2010 r., w najnowszej edycji Raportu możemy pokazać, jak zmieniały się opinie przedsiębiorców na przełomie ostatnich trzech lat. To unikalna wiedza na temat ważnego dla gospodarki sektora, który daje zatrudnienie 4,5 mln osób - mówi Grzegorz Piwowar, wiceprezes Banku Pekao SA, organizatora „raportu”.

Dla badanych respondentów najważniejszymi barierami rozwoju okazały się koszty pracy, podatki i biurokracja. Tematem specjalnym tegorocznego Raportu jest e-gospodarka - wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu jest to obszar, który nie jest w pełni wykorzystany w działalności biznesowej. 87 proc. ankietowanych firm korzysta z komputera, ale tylko 57 proc. z nich używa internetu do kontaktu z administracją, a 56 proc. firm ma własną stronę internetową. Mniej niż połowa - 48 proc. prowadzi działania reklamowe z wykorzystaniem internetu. Zgodnie z wynikami Raportu 85 proc. firm z dostępem do internetu korzysta z bankowości elektronicznej, podkreślając wygodę i oszczędność czasu przy realizacji transakcji w ten sposób.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation