updated 4:28 PM CEST, Jun 18, 2019
A+ A A-

Ruszyły Narodowe Konsultacje

  • Napisane przez mat. pras.
  • Dział: Gospodarka
Ruszyły Narodowe Konsultacje fot. sxc.hu

Dyskusja o tym, jak powinien wyglądać polski rynek instytucji finansowych dzisiaj bardziej zajmuje polityków, niż Polaków. Ich opinia, choć kluczowa, nie jest słyszana przez decydentów. W ramach społecznej akcji Narodowe Konsultacje, rozpoczętej w minioną sobotę, każdy będzie mógł przekazać swoje zdanie. Niezależnie od tego, organizatorzy zwrócili się do wybranych ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych o wyrażenie stanowiska.

Spółdzielcze instytucje finansowe w Polsce to ponad wiek tradycji i ponad dwie dekady działania w suwerennej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Jak pokazują liczby, cieszą się one zaufaniem Polaków. Liczba członków SKOK-ów systematycznie rośnie, a obecnie przekracza 2,5 miliona.
Przyszłość sektora SKOK, jego miejsce w systemie instytucji finansowych, status prawny i możliwości rozwoju kas to kwestie, które wymagają rozstrzygnięcia, poprzedzonego szeroką dyskusją. Dzisiaj debata dotycząca kas spółdzielczych została zdominowana przez polityków, a wiele głosów w tej dyskusji nie ma nic wspólnego z merytoryką, ale za to bardzo wiele z negatywnymi emocjami.

Myśl, by debata o SKOK-ach została skierowana na inne tory i była prowadzona w inny sposób, legła u podstaw Narodowych Konsultacji. Jej pomysłodawcy wychodzą z założenia, że nie sposób rozmawiać o przyszłości SKOK bez uwzględniania wartości, jaką jest ochrona polskiego kapitału i fundamentalnego dla wolnego rynku prawa obywateli do decydowania, gdzie chcą ulokować swoje pieniądze.

Narodowe Konsultacje to inicjatywa środowiska, któremu szczególnie bliskie są idee spółdzielczości finansowej. Wśród organizacji-partnerów projektu są m.in. Fundacja na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Samorządności „Nasza Sprawa" (inicjator przedsięwzięcia), Stowarzyszenie Pomoc Bliźniego, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie, a także media: dwutygodnik „Dobry Znak", miesięczniki „Kurier Warszawski" i „Eurogospodarka". Lista partnerów nie jest zamknięta, a zainteresowanie wsparciem projektu zgłaszają kolejne podmioty.

Narodowe Konsultacje są promowane m.in. przez kampanię billboardową w Warszawie i w okolicach, spoty telewizyjne i reklamy oraz teksty partnerskie w dziennikach i tygodnikach. Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej www.polskieskoki.pl. Za jej pośrednictwem każdy może przekazać swoje uwagi i opinie na temat przyszłości kas spółdzielczych.

Narodowe Konsultacje trwają do końca października. Podsumowaniem akcji będzie publikacja wspólnego stanowiska ekspertów zaproszonych do debaty oraz synteza opinii, przekazanych przez Polaków.

Please provide full Credentials Infomation