updated 3:09 PM CET, Jan 21, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przejmuje dział gospodarka od MIR

  • Napisane przez ISBNews
  • Dział: Gospodarka
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przejmuje dział gospodarka od MIR Wikipedia

Do kompetencji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii należy dział 'gospodarka' dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, wynika z ogłoszonych dziś rozporządzeń prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"1. Tworzy się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju. 2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu." - czytamy w rozporządzeniu dot. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"1. Tworzy się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 2. W skład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą komórki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy działu gospodarka oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu." - czytamy natomiast w rozporządzeniu dot. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgodnie z osobnymi rozporządzeniami z 10 stycznia, minister inwestycji i rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, a minister przedsiębiorczości i technologii - kieruje działem administracji rządowej – gospodarka.

9 stycznia, w ramach rekonstrukcji Rady Ministrów ministrem przedsiębiorczości i technologii została Jadwiga Emilewicz, zaś ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński.

Warszawa