updated 4:28 PM CEST, Jun 18, 2019
A+ A A-

Gospodarka nieprzerwanie: cała naprzód!

  • Napisane przez mp
  • Dział: Gospodarka
Wyróżniony Gospodarka nieprzerwanie: cała naprzód! fot. Pexels.com

Kolejnego miesiąca koniunktury gospodarczej w naszym kraju przeciwnicy obecnego rządu mogą tylko pozazdrościć.

Wygląda także na to, że - według wszelkich znaków na niebie i ziemi - hossa będzie trwała jeszcze przez kolejne miesiące. Oczywiście nie jest to wyłączną zasługą rządu, polska gospodarka rozwija się dobrze również dzięki dobrzej koniunkturze w krajach unijnych. Jednak, wiedząc, że hossa nie trwa wiecznie, rząd powinien uczynić wszystko, by jej nie zaprzepaścić. Podpisana przez prezydenta Konstytucja biznesu to krok w dobrym kierunku.

Obok tzw. otoczenia prawnego określającego ramy działania naszych przedsiębiorców o faktycznym stanie gospodarki mówią najważniejsze wskaźniki statystyczne. Te najnowsze pozostają dobre. Bezrobocie w trendzie spadkowym, wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, realny wzrost płac i emerytur, spadek inflacji, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, wyższe niż rok temu wyniki finansowe przedsiębiorstw, lepsze wyniki eksporterów, wyższe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, korzystna ocena koniunktury u przedsiębiorców przemysłowych i budowlanych oraz handlowców. Co więcej, rośnie przyrost naturalny.

Oto szczegóły niektórych z aktualnych wskaźników.

Rzecz jasna uśrednione dane GUS-owskie nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny. Wystarczy porównać statystyki dotyczące bezrobocia w poszczególnych regionach. Jeśli średnio jego stopa na koniec lutego br. wyniosła 6,8 proc. to w różnych województwach wahała się od 2,9-3,9 proc. w okręgu stołecznym i woj. wielkopolskim do 11,1-12,2 w woj. mazowieckim (poza Warszawą i przyległymi powiatami) i woj. warmińsko-mazurskim. Jak widać na przykładzie bezrobocia regionalne różnice mogą być znaczące. W tym przypadku wynoszą nawet jak 1 do 4. To zresztą nie wszystko. Bowiem aż w siedmiu powiatach stopa bezrobocia przekracza poziom 20 proc. Jednak generalnie, jak ocenia to spółka Work Service, „stopa bezrobocia powróciła do trendów spadkowych, które będą kontynuowane przez najbliższe miesiące”, do IV kwartału br.

- Co istotne obecne spadki bezrobocia następują jeszcze przed nadejściem wiosny i przywróceniem prac sezonowych, które dodatkowo stymulują wzrosty zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie. Obecnie największy popyt na pracowników występuje w handlu i produkcji - komentuje Andrzej Kubisiak z Work Service.

Główny Urząd Statystyczny odnotowuje w marcu, wciąż wysoką ocenę poziomu koniunktury przez przedsiębiorców. I to praktycznie niezależnie od branży. Np. z branży przetwórstwo przemysłowe i budownictwo oceniają koniunkturę pozytywnie, „nieco lepiej niż w lutym i korzystniej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat”. Z kolei oceny prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego są pozytywne, „zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem i lepsze od opinii zgłaszanych w marcu 2017 r.”. Zaś przedsiębiorcy z branży transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja „oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w lutym i lepiej niż w marcu 2017”. Najbardziej optymistyczni są właściciele firm z branży finanse i ubezpieczenia, „choć ich opinie są nieco gorsze od formułowanych przed miesiącem”.

Warto zwrócić uwagę także na nieco kulejącą poprzednio produkcję budowlano-montażową i wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Produkcja ta w lutym br. (wyrównana sezonowo) była wyższa aż o 31,2 proc. w porównaniu z lutym ub.r. Przy tym zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, najbardziej w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. „W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym niż remontowym” - dodał GUS.

Również nakłady inwestycyjne w badanych przez GUS przedsiębiorstwach były wyższe niż w lutym 2017 r. (po spadku w 2016 r.). „Wzrosły zarówno nakłady na budynki i budowle, jak i na zakupy. Rozpoczęto więcej niż przed rokiem nowych inwestycji, a ich wartość kosztorysowa zwiększyła się znacznie w porównaniu z 2016 r.” - uszczegóławia GUS.

Please provide full Credentials Infomation