updated 11:15 AM CEST, Jul 16, 2019
A+ A A-

"Ślimakowe rytmy" w Kajetanach

Pomysłodawcą I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe rytmy" (Beats of Cochlea) jest prof. Henryk Skarżyński. Festiwal odbył się równolegle do Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implanty słuchowe i muzyka", która miała miejsce 16 lipca br. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Zaproszeni wykładowcy, wiodący światowi naukowcy i klinicyści prowadzący pionierskie badania na tematy związane z zagadnieniami percepcji muzyki przez osoby korzystające z implantów, przedstawili szerszej publiczności aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie.

Światowy Dzień Głosu na Uniwersytecie Muzycznym

Ludzki głos, to we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nadrzędny instrument komunikacji. 16 kwietnia z okazji Światowego Dnia Głosu, na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie odbyły się specjalne wykłady poświęcone roli głosu, a także diagnostyce i terapiom w przypadku zaburzeń głosu u profesjonalistów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Henryk Skarżyński, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC, a także twórca Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Subskrybuj to źródło RSS
Please provide full Credentials Infomation