updated 11:33 PM CEST, Jun 16, 2019
A+ A A-

Szanse lepszego rozwoju także dla średnich

Wyróżniony Szanse lepszego rozwoju także dla średnich fot. Wikipedia.org

Nie da się rzec jasna zadekretować, że wszystkim będzie się dobrze żyło, że wszystkie miejscowości będą się jednakowo dobrze rozwijały, w krótkim czasie dogonimy najbogatszych, nie zaznamy większych trosk i zmartwień.

Obecne władze podejmują jednak coraz bardziej spektakularne wysiłki, by przynajmniej wyrównywać szanse rozwojowe rodzin wielodzietnych, pokrzywdzonych przez los, poszczególnych sektorów gospodarki, regionów kraju, mniejszych i średnich firm itd.

Strategia odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego określa konkretne działania w tych dziedzinach rozpisane na programy. Jednym z nich jest Pakiet dla miast średnich. Może to być - oprócz programu dla województw ściany wschodniej, Programu dla Śląska - jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki którym w tym konkretnym przypadku setki tysięcy mieszkańców naszego kraju, zamieszkujących miasta o wielkości 50-250 tys. mieszkańców, zyskają szansę na nowe miejsca pracy i lepszy rozwój.

- Jednym z fundamentalnych celów polityki społeczno-gospodarczej naszego rządu jest wyrównywanie szans rozwojowych poszczególnych regionów kraju i skończenie z krzywdzącym oraz wstydliwym podziałem na Polskę „A”, „B” i „C”. To właśnie poza aglomeracjami, w małych i średnich polskich miastach, istnieje społeczny niedosyt oraz infrastrukturalny deficyt inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców - uważa premier Mateusz Morawiecki.  

Z kolei w opinii wiceministra rozwoju, Adama Hamryszczaka - Pakiet dla średnich miast to projekt strategiczny, który pomaga mniejszym ośrodkom konkurować z tymi dużymi w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, skorzystaniu z innowacyjnych źródeł finansowania i przyciągnięciu prywatnych inwestorów.

Na ostatnim Forum Ekonomicznym w Krynicy Pakiet dla miast średnich pilotowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu był przedmiotem jednej z debat. Inicjatywa ta opiera się na dwóch filarach: z jednej strony to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej - tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Jej celem jest wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Podczas debaty w Krynicy min. Hamryszczak stwierdził, że w Pakiecie „to ośrodki średniej wielkości powinny stanowić dobre miejsce do lokalizacji inwestycji krajowych i zagranicznych”. - Dlatego szereg instrumentów, które przygotowaliśmy dla miast średnich, powinny tworzyć stabilne miejsca pracy. Uważamy, że szczególna rola w ich tworzeniu przypada mikroprzedsiębiorcom. Korzystają też na tym samorządy, którym się zwiększa się baza podatkowa.

Jak wygląda obecnie sytuacja w praktyce mówił w Krynicy Piotr Pilch, członek zarządu woj. podkarpackiego. Jego zdaniem jest ona trudna sytuacja zwłaszcza w tych średnich miastach, które utraciły status stolicy województwa. - Np. na Podkarpaciu wszystkie ważne urzędy, które wcześniej funkcjonowały w Krośnie czy Przemyślu, przeniesiono do Rzeszowa - mówił Pilch. - Choć od tego czasu minęło prawie 20 lat obie dawne stolice województw nie rozwijają się tak bardzo, jak obecnie Rzeszów, gdzie lokowana jest większość nowych inwestycji, w tym zakłady przemysłowe.

To szczególnie do średnich miast - w ramach Pakietu - Agencja Rozwoju Przemysłu kieruje Program Fabryka. W jego ramach agencja planuje zbudować „centra biurowo-usługowe w wybranych lokalizacjach”. - Przeanalizowaliśmy sytuację gospodarczo-społeczną 38. miast i spośród nich wybraliśmy grupę do pierwszego etapu Programu. Oprócz Radomia, gdzie trwają już prace nad rewitalizacją Fabryki Broni, planujemy do końca 2018 r. podpisać dwa-cztery listy intencyjne z miastami, które w naszej ocenie mają największy potencjał na sukces wspólnej inwestycji - mówił podczas debaty wiceszef ARP, Dariusz Śliwowski.

Szerzej o debacie Gazeta Polska napisze w najbliższym numerze, z 19 września.

To nie wszystko. Także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości włącza się w wyrównywanie szans rozwojowych średnich miast. Agencja prowadzi bowiem nabór wniosków w IV rundzie dwóch konkursów Badań na rynek. Jeden z nich kierowany jest do średnich miast. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) będących efektem przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub kupionych prac badawczo-rozwojowych. W puli znalazło się pół mld zł na inwestycje zlokalizowane w  średnich miastach. Konkurs zakończy się 5 grudnia 2018 r.

Please provide full Credentials Infomation