updated 2:44 PM CET, Jan 16, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Młodzi dla Marki Polska

Równo dziesięć lat temu, w roku 2007, powstała inicjatywa, która – obok konkursu „Teraz Polska” – stała się jedną z głównych wizytówek Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Chodzi o konkurs, w którym wyróżniane są najciekawsze prace magisterskie związane z promocją Polski, jej gospodarki, kultury, potencjału.

6 grudnia odbyła się gala XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

Rośnie liczba ciekawych prac, rośnie też liczba partnerów – w tym roku po raz pierwszy do ich grona dołączyła Telewizja Polska z nagrodą Prezesa Zarządu.

Na początek krótko o … początkach. W gronie Fundacji i jej przyjaciół pojawił się pomysł, by nagradzać nie tylko tych, którzy swoimi sukcesami budują Markę Polska, ale również młodych ludzi, którzy mają niebanalne pomysły na wzmocnienie tej Marki. I tak powstał konkurs „Teraz Polska Promocja”. Inicjatorami, oprócz Fundacji, byli również Uniwersytet Warszawski oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zaś patronatu konkursowi udzieliło Ministerstwo Gospodarki. 

Pierwsze edycje konkursu poświęcone były promocji naszej gospodarki za granicą, ale w kolejnych edycjach doszły zagadnienia związane z konkurencyjnością i innowacyjnością polskiej gospodarki. Rozrosła się również lista honorowych patronów i partnerów - o czym z satysfakcją informuję. Dzisiaj są na niej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Organizacja Turystyczna, Instytut Adama Mickiewicza oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Honorowymi patronami, gwarantującymi odpowiedni poziom merytoryczny konkursu, są uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechnika Warszawska. Medialnym patronem tegorocznej edycji było TVP Info.

Było o historii, to pozwolą Państwo, że teraz będzie trochę statystyki. W trakcie jedenastu edycji konkursu oceniono ogółem 732 prace, a wyróżniono 124. W XI edycji, którą w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęliśmy, udział wzięło blisko 70 studentów, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 osób. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane, jak co roku, w specjalnym e-booku.

Nagroda główna I stopnia przypadła pani Anastassiyi Yevtushenko za pracę E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości. To znamienne, że zdobyła ją absolwentka z zagranicy, która studiowała w Polsce. Nagrodę główną II stopnia przyznano Marcinowi Metryckiemu, autorowi pracy Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów UW, zaś nagrodę III stopnia – Agnieszce Pluszczewicz za pracę dotyczącą projektu kaszubskiego centrum kulturalnego w dawnej latarni morskiej. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej Fundacji „Teraz Polska”.

Laureaci konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” budują swoją karierę w instytucjach publicznych, prywatnych firmach i mediach. Swoją zawodową przyszłość wiążą przede wszystkim z naszym krajem. Nie chcą wyjeżdżać z Polski, a wręcz przeciwnie. Chcą mieć realny wpływ na jego przyszłość. Trzymam kciuki, by dano im jak najszersze pole do popisu – Polsce to się opłaci!

Wszystkim jeszcze raz – bo miałem okazję osobiście – serdecznie gratuluję. Proszę przyjąć ode mnie i całej załogi Fundacji „Teraz Polska” najszczersze wyrazy uznania.

Warszawa