updated 11:59 AM CET, Dec 18, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Zaufanie fundamentem jakości?

  • Napisane przez Gazeta Finansowa / Przemysław Gruz
  • Dział: Biznes wywiad

Nie milkną echa konkursu o tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania". Z firmami których zaangażowanie, a także doświadczenie w zakresie CSR, wpłynęło na wysoki poziom konkursu rozmawia Przemysław Gruz.

Marek Cywiński,
dyrektor generalny Kapsch Telematic Services

Pracodawca Godny Zaufania - proszę wymienić trzy cechy, które Pana zdaniem najlepiej określają takiego pracodawcę.

Pracodawca godny zaufania to ten, który w fundamenty swojej strategii ma wpisane odpowiedzialne prowadzenie polityki pracowniczej i konsekwentnie ją realizuje. Oferuje swoim pracownikom nie tylko stabilne zatrudnienie, pakiety socjalne, czy rozwój kompetencji, ale także ma świadomość faktu, że to właśnie ludzie są najlepszą inwestycją.

 

Czy Pana zespół, pracownicy może darzyć Pana, jako pracodawcę, zaufaniem?

Z pewnością tak. Od samego początku budujemy nasz zespół na zasadzie zestawienia profesjonalizmu, wzajemnego szacunku, otwartości i zaufania. Stworzenie pracownikom dobrych warunków pracy oraz umożliwienie im rozwoju osobistego traktujemy jako jeden z priorytetów.

 

Uważa Pan, że współpraca, oparta na zaufaniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, przyczynia się do poprawy efektywności pracy?

Zdecydowanie tak. Zaufanie motywuje pracownika do działania, ponieważ jest potwierdzeniem jego profesjonalizmu w oczach pracodawcy. Motywuje również pracodawcę do nagradzania pracownika, gdyż umacnia przekonanie, że projekty firmy spoczywają w dobrych rękach. Wzajemne zaufanie gwarantuje również obu stronom pewność, że w momentach istotnych dla przedsiębiorstwa, szczególnie tych kryzysowych, każda z nich podejdzie do osiągnięcia wspólnych celów zgodnie z zasadami wypracowanymi na zasadzie partnerstwa.

 

Katarzyna Handschuh–Strugalska,
dyrektor Biura Obsługi Pracowniczej, Jeronimo Martins Polska S.A.

Pracodawca Godny Zaufania – jaka cecha najlepiej określa takiego pracodawcę?

Wyróżnikiem Godnego Zaufania Pracodawcy powinna być przede wszystkim kompleksowość polityki pracowniczej. Oznacza to, że pracodawca dba nie tylko o respektowanie praw pracowniczych i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, ale także oferuje wsparcie socjalne, zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom (wyprawki szkolne, wyjazdy, kolonie i in.)

 

Uważa Pani, że współpraca oparta na zaufaniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą przyczynia się do poprawy efektywności pracy?
Zarówno polityka Grupy JM, jak i Jeronimo Martins Polska, opiera się na głębokim przekonaniu, że zaufanie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest fundamentem jakości oraz efektywności pracy. Odpowiedzialna polityka pracownicza zwraca się z procentem w postaci zaufania pracowników, ich większego zaangażowania w pracę i większej efektywności.


Jeronimo Martins Polska zatrudniając ponad 37 tysięcy pracowników jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Tak duża liczba pracowników wymaga z pewnością odpowiedzialnego dialogu z pracownikami?

Przywiązujemy ogromną wagę do kwestii dialogu z pracownikami. W Jeronimo Martins Polska istnieje wiele mechanizmów wspierających ten dialog. Są wśród nich m.in. Biuro Obsługi Pracowniczej, dostępne dla wszystkich zatrudnionych czy specjalnie powołany w tym celu Dział Relacji Pracowniczych. Należą do nich także regularne spotkania z przedstawicielami organizacji pracowniczych działających w naszej firmie. Zdajemy sobie sprawę, że właściwy dialog jest jednym z kluczowych elementów, wpływających na satysfakcję naszych pracowników.

 

Hanna Zdanowska,
prezydent Łodzi

Pracodawca Godny Zaufania - proszę wymienić trzy cechy, które Pani zdaniem najlepiej określają takiego pracodawcę.
W pracy, tak jak w życiu powinny obowiązywać jasne i proste zasady. Pracodawcę Godnego Zaufania powinna cechować przede wszystkim szczerość i chęć stworzenia z pracownikami mądrych, odpowiedzialnych i partnerskich relacji. Jeżeli chce osiągnąć sukces i mieć z niego satysfakcję, musi też mieć pewien poziom empatii i wrażliwości na potrzeby swoich pracowników.

 

Czy Pani zespół, pracownicy może darzyć Panią, jako pracodawcę, zaufaniem?
Zanim zostałam posłanką, a później prezydentem miasta, funkcjonowałam w biznesie, gdzie bardzo wiele zależało od zaufania. W Urzędzie dobre relacje pomiędzy pracownikami, a ich przełożonymi również mają fundamentalne znaczenie. Zależy mi, aby pracownicy mieli zapewnione poczucie stabilizacji i możliwość ciągłego podnoszenia swoich umiejętności.


Uważa Pani, że współpraca oparta na zaufaniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą przyczynia się do poprawy efektywności pracy?
Nie wyobrażam sobie dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa, w którym brak jest zaufania. Firma, to przede wszystkim ludzie i to od ich wzajemnych relacji zależy sukces poszczególnych projektów.

{jumi [*9]}

Warszawa