updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Energia prosto ze słońca

  • Napisane przez Kamil Ciepieńko / Gazeta Finansowa
  • Dział: Biznes wywiad
Coraz więcej Polaków z nadzieją patrzy w słońce. Nie jest to jednak błądzenie z głową w chmurach, ale coraz większa świadomość korzyści płynących z wykorzystania techniki solarnej. - Ogrzewanie energią słoneczną to przyszłość całej Europy, jest tanie i ekologiczne – mówi Romuald Kalyciok, prezes spółki Sunex.

{jumi [*4]}Sunex to największa polska firma handlowo-produkcyjna działająca na rynku solarnym i jedna z największych w Europie. Sunex ogłosił właśnie zamiar wejścia na rynek New Connect. Z prezesem firmy, o planach giełdowego debiutu i popularności rozwiązań techniki solarnej rozmawia Kamil Ciepieńko.

Dlaczego energia słoneczna jest tak ważna?

O tym, jak ważna jest energia słoneczna nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Od wielu lat doskonale rozumieją to mieszkańcy Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i innych krajów Europy. Myślę, że i w Polsce korzystanie z instalacji solarnych to tylko kwestia czasu, poszerzenia wiedzy i zmiany mentalności. Jeśli chodzi o koszty instalacji, nie są to duże wydatki w kontekście całkowitego kosztu budowy domu czy tradycyjnej instalacji grzewczej.

Dla wielu osób, zastosowanie takiej techniki kojarzy się właśnie z dużymi kosztami. Jaka jest przykładowa cena instalacji solarnej w gospodarstwie domowym?

Okres spłaty typowej instalacji solarnej, w zależności od jej rodzaju i wykorzystania waha się od 2,5 do 6 lat. To wyliczenie odnosi się do budynku już istniejącego. W przypadku nowo budowanego obiektu należy założyć, że inwestor, gdy zrezygnuje z instalacji solarnej i tak zmuszony jest kupić urządzenia do tradycyjnego podgrzewania wody użytkowej. Musi kupić zasobnik wody, grzałkę i inne elementy instalacji. Do całości należy doliczyć także robociznę, co w ostatecznym rozrachunku daje wydatek rzędu 3 – 4 tys. zł. Przy takim założeniu okres spłaty instalacji solarnej to już tylko 2 – 3 lata.

Okres spłaty należy zawsze rozpatrywać indywidualnie, w zależności od podstawowego źródła ciepła, przeznaczenia budynku, rodzaju materiałów budowlanych, izolacji, potrzeb klienta itp.

Jaki procent produktów Sunexu trafia do polskich odbiorców, a jaki do naszych zachodnich sąsiadów?

Około 25 proc. produktów Sunexu trafia do polskich odbiorców reszta, czyli aż 75 proc. do odbiorców w pozostałych krajach UE.

Dlaczego Sunex nie jest obecny w Europie Wschodniej? Czy to kwestia konkurencji czy braku zainteresowania technologią solarną?

Sprzedawaliśmy swoje wyroby w krajach Europy Wschodniej, jednak współpraca z ukraińskimi kontrahentami zakończyła się po kilku transakcjach. Z naszych doświadczeń wynika, iż morale płatnicze tych kontrahentów kształtuje się raczej na niskim poziomie. Ze względu na to ryzyko ekspansja na wschodnie rynki zbytu została wstrzymana.

W Polsce zaledwie 2 proc. domów korzysta z energii słonecznej, czyli zostaje do zagospodarowania aż 98 proc. rynku. Jakie są Wasze prognozy na ekspansję tego ryku?

Według danych za rok 2009 udział Sunexu w rynku polskim szacowany jest na 10 proc. Na tej podstawie prognozujemy, iż w najbliższym czasie udział ten będzie wynosił 25 proc.

Na jakich zasadach będą przyznawane dotacje rządowe na zakup kolektorów słonecznych?

Dotacja udzielana będzie w formie umorzenia 45 proc. kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie instalacji systemu solarnego. Wysokość kredytu z dotacją będzie wynosiła do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że wysokość tych kosztów nie przekroczy 3.000 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Dotacja wypłacona zostanie po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia.

Spółka planuje debiut na giełdzie - kiedy to nastąpi i jakie są prognozy na rok 2010?

Debiut przewidziany jest na IV kwartał 2010 r., a prognozy firmy na ten rok zakładają 15 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ukształtowanie się zysku netto na poziomie 2 mln zł.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation