updated 12:56 PM CET, Nov 21, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Nowa misja

  • Napisane przez Mat. pras.
  • Dział: Biznes wywiad
Wyróżniony Jan Świć Jan Świć

O planach na przyszłość mówi prezes Jan Świć.

1. Jakie są plany rozwoju Progress-Chem?

W Polsce planujemy rozwój organiczny oraz koncentrację na kanale B2C. Pozycję lidera regionalnego będziemy również wzmacniać poprzez rozbudowę sieci oddziałów w woj. lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. W ciągu następnym 5 lat planujemy ekspansję na rynki wschodnie i utworzenie sieci sprzedaży na Ukrainie.

2. Kilka słów o planach na przyszłość w nawiązaniu do XX-lecia Progress-Chem (obchody odbędą się na początku roku 2014).
20 lecie firmy jest podsumowaniem wieloletnich działań zgodnie z ideą „W służbie rolnictwu", która kończy etap rozwoju firmy w oparciu o intensywną dystrybucję. Nowa misja działania zakłada funkcjonowanie firmy w oparciu o trzy zasady: kompleksowości oferty, wspólnego biznesu i odpowiedzialności społecznej. Dotychczasowe kanały dotarcia do Klienta zostaną wzmocnione szczególnie w obszarze B2C i wszelkie działania marketingowe są skupione głównie na odbiorcy ostatecznym. Nowa misja będzie nowym wyzwaniem dla całego zespołu otwierając nową drogę rozwoju do 2020 roku. Zostanie zaprezentowana na oficjalnym podsumowaniu 20-letniej historii firmy.

3. Przewidywane inwestycje? 

Planowane są głównie inwestycję w nowe rozwiązania logistyczne, działania marketingowe B+R nad nowymi produktami o wartości 10 proc. przychodów w skali roku. Ponadto planujemy budowę nowego ośrodka badawczego z poletkami doświadczalnymi w oparciu o nowy program funduszy unijnych 2014-2020. O skali tego przedsięwzięcia poinformujemy odrębnym komunikatem w przypadku integracji programu z oczekiwaniami firmy.

Warszawa