updated 3:46 PM CEST, Apr 19, 2019
A+ A A-

Nie przesypiać z szansami jakie niosą zmiany!

Wyróżniony Nie przesypiać z szansami jakie niosą zmiany!

Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Finansista Roku 2016 w rozmowie z Kurier365.pl:  -  Uważam, że chcąc ogrywać istotną rolę w skali nie tylko krajowej, polski rynek kapitałowy musi zaoferować jak najpełniejszą i atrakcyjną konkurencyjnie gamę usług.

Kilka dni temu otrzymała Pani zaszczytny tytuł Finansista Roku 2016. Nagrodę przyznano Pani za wieloletni wkład w budowanie bezpieczeństwa na krajowym rynku kapitałowym... Czy może Pani przypomnieć naszym Czytelnikom swoje sukcesy?

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować redakcji Gazety Finansowej za otrzymane wyróżnienie. Traktuję je również jako wyraz docenienia niezwykle istotnej dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego infrastruktury post-transakcyjnej tj. centralnego depozytu papierów wartościowych KDPW oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Z satysfakcją, w imieniu całej naszej załogi, nieskromnie podkreślę, że tworzymy rozwiązania kluczowe dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finansowym, oferując jednocześnie polskim uczestnikom komplementarny pakiet usług, porównywalny z najbardziej rozwiniętymi rynkami w Europie. Niewątpliwym sukcesem ostatnich lat było uzyskanie przez nas, już podwójnego statusu izby rozliczeniowej zgodnej z europejską regulacją EMIR - tzw. centralny kontrpartner - i wyposażenie jej w odpowiednie mechanizmy i procedury krytyczne dla rozliczeń transakcji zarówno na rynku giełdowym, jak i w obszarze rynku międzybankowego. Kolejnym krokiem milowym z punktu widzenia interesu polskiego rynku było utworzenie i rejestracja przez ESMA (nadzór europejski) repozytorium transakcji KDPW_TR – obecnie jedynie 6 tego typu podmiotów operuje w UE, z czego większość w Londynie . To bardzo ważne, że krajowe firmy inwestycyjne nie są zmuszone szukać takich rozwiązań za granicą. Uzupełnieniem oferty KDPW_TR było wdrożenie usługi nadawania kodów LEI – jako pierwsza instytucja w Europie i trzecia na świecie uzyskaliśmy globalną akredytację, co również uzupełniło konkurencyjną ofertę dla polskiego rynku finansowego.

W ostatnich latach dużo inwestowaliśmy w rozwój i innowacyjne rozwiązania - śmiało możemy powiedzieć, że są one szyte na miarę krajowego rynku i krajów regionu CEE.

Opierając się na własnych rozwiązaniach technologicznych zbudowaliśmy z pewnością przewagę Grupy KDPW nad regionalnymi konkurentami. Jesteśmy elastyczni i konkurencyjni cenowo. I to bez wątpienia możemy uznać za duży sukces, na otwierającym się coraz bardziej dla przepływów transgranicznych rynku europejskim.

 

Kapituła nagrody w werdykcie podkreślała również realizację przez Panią szeregu projektów wspierających dynamiczny rozwój rynku kapitałowego w Polsce...

Od ponad 20 lat jestem związana z giełdą i polskim rynkiem kapitałowym. Jako dyrektor na GPW w Warszawie, miałam okazję uczestniczenia w najważniejszych projektach biznesowych, dzięki którym polska giełda rosła i rozwijała swoją ofertę dla inwestorów i emitentów. Można powiedzieć… prawie całe życie zawodowe i naukowe (doktorat z opcji giełdowych) poświęciłam temu rynkowi.

Od kiedy dołączyłam do grupy KDPW, wypracowaliśmy zasadę, a może bardziej strategię, bycia liderem zmian w naszym biznesie podstawowym, nie przysypiać z szansami jakie niosą zmiany na rynku europejskim i globalnym, ciągle się rozwijać.

Pracujemy projektowo i poza działalnością operacyjną, koncentrujemy się na realizacji projektów rozwojowych.,

Uważam, że chcąc ogrywać istotną rolę w skali nie tylko krajowej, polski rynek kapitałowy musi zaoferować jak najpełniejszą i atrakcyjną konkurencyjnie gamę usług.

Rynki kapitałowe stale ewoluują, dlatego wybiegając w przyszłość w Strategii rozwoju KDPW na lata 2017 – 2021 zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie najbliższego nam krajowego potencjału i oparcie się na tzw. rozwoju organicznym, co nie oznacza pozostania wyłącznie we własnym kręgu. Celem naszym jest bowiem silne wsparcie polskich uczestników wychodzących na rynki zagraniczne. W mojej ocenie w tym aspekcie model działania KDPW świetnie wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wyznacza gospodarcze perspektywy przyszłości Polski. Krajowy Depozyt również stawia na rozwój przy wykorzystaniu własnych zasobów. Mamy kompetentnych ludzi, unikatowe i autorskie rozwiązania technologiczne, myślimy o naszych interesariuszach i staramy się dbać o polskich uczestników rynku.

Nie samą pracą żyje człowiek. Jakie pasje osobiste i działania pozwalają Pani odpocząć i "naładować baterie" przed kolejnymi wyzwaniami?

Sporo czasu spędzam w pracy lub myśląc o pracy.

A poza firmą… żyję zwyczajnie, jak każdy z nas, z radościami i smutkami codziennego życia.

Cieszę się szczęśliwą rodziną, dbam o najbliższych, a czasem także pozwalam sobie na własne, drobne przyjemności.   

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl