updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Pomagać, ale też uczyć

  • Napisane przez Kamil Ciepieńko / Gazeta Finansowa
  • Dział: Biznes wywiad
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak mat. pras. PARP Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak

Z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożeną Lublińska-Kasprzak, o ryzyku i trudnościach wynikających z prowadzenia własnej działalności rozmawia Kamil Ciepieńko.

{jumi [*4]}Czy młody polski przedsiębiorca, który ma ciekawy - innowacyjny pomysł na biznes, powinien obawiać się ryzyka związanego z założenia własnej działalności gospodarczej?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na wielu polach, by takie ryzyko zminimalizować. Ten rok ogłosiliśmy rokiem szczególnej troski o nowopowstające firmy. W praktyce oznacza to działania informacyjno-doradcze w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów Konsultacyjnych tworzących Krajowy System Usług (KSU) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – w zakresie procedur związanych z zakładaniem firmy, wyszukania finansowania lub partnerów biznesowych, czy też możliwości wdrażania nowych technologii. W ramach KSU przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie ze strony funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Wsparcie finansowe dla nowo powstałych firm realizujemy też z funduszy europejskich (m. in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) i budżetu państwa – (choćby program Bony na innowacje). Ponadto PARP oferuje przedsiębiorcom stały dostęp do licznych źródeł wiedzy o prowadzeniu biznesu w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Jakie, Pani zdaniem, są największe trudności, z którymi muszą borykać się startujący przedsiębiorcy, i co proponuje im PARP (działania edukacyjne Agencji)?

Z badań przeprowadzonych przez PARP nt. Przedsiębiorczości akademickiej wynika, że ok. 1/4 studentów ocenia swój poziom wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej raczej jako niski lub bardzo niski. Kolejne ok. 1/3 studentów nie potrafi ocenić poziomu swojej wiedzy na ten temat, co praktycznie można zinterpretować jako jej brak. Oznacza to, że większość studentów negatywnie ocenia poziom swojej wiedzy w omawianej tematyce.

Większość studentów (79 proc.) jest zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami, na których można zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnego biznesu, a około połowa studentów jest zainteresowanych płatnymi szkoleniami z tej tematyki. Jednocześnie, zaskakujący jest fakt, że to osoby z deklarowanym wyższym poziomem wiedzy częściej są zainteresowane szkoleniami (zarówno płatnymi lub bezpłatnymi).

W najnowszym badaniu „Postawy przedsiębiorcze młodych ludzi w Polsce" spytano młodych ludzi, po pierwsze, jakie umiejętności są według nich kluczowe w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a po drugie - jakie szkolenia byłyby dla nich przydatne.

Młodzi ludzie za kluczowe uznali umiejętności związane z pozyskaniem funduszy (58 proc.) oraz umiejętność tworzenia strategii (56 proc.). Dość wysoko młodzi ludzie ocenili rolę umiejętności związanych z opracowaniem biznesplanów (43 proc. uznało je za kluczowe), umiejętność identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych (40 proc.) oraz znajomość technik marketingowych (40 proc.).

Zastanawiające są bardzo niskie wyniki umiejętności wykorzystania Internetu w biznesie (9 proc.). Respondenci również nie doceniali znajomości specjalistycznych dziedzin prawnych – takich jak prawo ochrony środowiska czy prawo ochrony własności przemysłowej. Obie dziedziny mają natomiast istotne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce, gdzie liczy się innowacyjność, również w zakresie eko-innowacji.

Z powyższych wyników zarysowuje się ogólny obraz, w którym młodzi ludzie za kluczowe uznają umiejętności związane z nadawaniem firmie „rozpędu", czy też tzw. „rozkręcenia biznesu". W drugiej kolejności wymieniane są umiejętności, które są niezbędne przy prowadzeniu firmy, takie jak znajomość prawa czy księgowości.

Dlatego PARP uruchomiła Akademię, która jest portalem edukacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP, uczestnicy z polskich małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Dysponujemy szeroką tematyką szkoleń; od planowania własnej kariery zawodowej, poprzez edukację z zakresu podatków PIT, CIT, VAT, aż do zabezpieczania transakcji handlowych czy zarządzania firmą w okresie kryzysu.

Za tydzień na stronach Kuriera365 druga część wywiadu.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation