updated 11:03 AM CEST, Apr 20, 2019
A+ A A-

Pomagać, ale też uczyć - cz.II

  • Napisane przez Kamil Ciepieńko / Gazeta Finansowa
  • Dział: Biznes wywiad
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak mat. pras. PARP Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak

Z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożeną Lublińska-Kasprzak, o ryzyku i trudnościach wynikających z prowadzenia własnej działalności rozmawia Kamil Ciepieńko. Dziś druga część wywiadu.

{jumi [*4]}Według badań przeprowadzonych przez PARP 76,4 proc. małych i średnich przedsiębiorstw, ma szansę przetrwać na rynku dłużej niż rok. Czy Pani zdaniem to dobry wynik, a jeśli nie, to dlaczego tak się dzieje?

W roku 2008 roku, w stosunku do roku poprzedniego zdecydowanie zwiększyła się liczba aktywnych małych firm (21,7%) W tej grupie wysokie wzrosty zanotowano praktycznie we wszystkich sektorach, jednak największe w Budownictwie (47,3%) i Pozostałej działalności usługowej (38,5%). Wyraźną poprawę zanotowano również w zakresie przeżywalności przedsiębiorstw. Wskaźnik przeżycia pierwszego roku działalności znacząco poprawił się w 2007 i 2008 r. W 2008 r. wzrósł on bardzo wyraźnie do 76,4% z 70,7% w 2007 r., podczas gdy w latach 2001–2006 wahał się w granicach 61,5%– 67,6%. Najwyższymi wskaźnikami przeżycia pierwszego roku charakteryzowały się w 2008 roku Ochrona zdrowia (85,9%), Obsługa nieruchomości i firm (82,3%). Z kolei w 2009 roku nastąpił bardzo wyraźny wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw (w stosunku do 2008 r. – 18,3%), po wysokim wzroście także w 2008 r., (wzrost o 8,3% w stosunku do poprzedniego roku). Można przypuszczać, że po części jest to wynik przyspieszenia wdrażania programów pomocowych skierowanych na rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej i wzrostu zainteresowania, w szczególności wśród młodych ludzi, własnym biznesem.

Mija 10 lat istnienia Agencji, proszę o krótką refleksję i komentarz dotyczący dotychczasowych działań dla przedsiębiorców oraz najważniejsze plany i cele, na kolejne dziesięciolecie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości najczęściej kojarzona jest z dofinansowaniem z unijnych pieniędzy projektów firm, samorządów czy instytucji otoczenia biznesu. I rzeczywiście PARP z unijnych programów od roku 2004 wypłaciła już ponad 7,9 mld zł. Realizujemy 8 proc. przyznanego Polsce z Brukseli budżetu na lata 2007-2013. W ramach tej perspektywy finansowej z naszego sztandarowego programu – Innowacyjna Gospodarka – do przedsiębiorców trafiło 3,1 mld zł. Z programu Kapitał Ludzki (szkolenia, studia podyplomowe itp.) wypłaciliśmy już 953,4 mln zł. Z programu Rozwój Polski Wschodniej do beneficjentów trafiło już 1,7 mld zł.

PARP w samym 2010 r. ogłosiła 17 konkursów. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów z beneficjentami (17 mld zł) wykorzystaliśmy już ok. 59,3% alokacji przyznanej PARP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

W tym roku nie mamy zamiaru zwolnić. Na tegoroczne konkursy w samym programie Innowacyjna Gospodarka przygotowaliśmy 1,6 mld zł. Wszystkie planowane w tym roku płatności które trafią do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i samorządów będą największe w historii Agencji. Z samego PO IG planujemy przekazać beneficjentom około 2,783 mld zł. Do tego przekażemy jeszcze ok. 540 mln zł z PO KL i 2,05 mld zł z PO RPW. Kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnych organizacji jest zarządzanie strategiczne. Dynamika zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce stwarza wciąż nowe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje państwowe. Dlatego PARP wdrożyła nowy plan strategiczny na lata 2010-2013. Określa on fundamentalne wartości, którymi Agencja będzie się kierować w swej działalności: tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. W swoich działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa w stosunku do przedsiębiorców. Ważna jest dla nas jakość obsługi, a także sprawne wykorzystywanie środków przeznaczonych na stymulowanie rozwoju gospodarki., Strategia wyznacza także kierunki naszego rozwoju w przyszłości oraz określa wspólne punkty odniesienia dla pracowników, beneficjentów, instytucji zewnętrznych oraz partnerów społecznych. Realizacja Panu Strategicznego PARP wpisuje się też w misję Ministerstwa Gospodarki.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl