updated 10:20 AM CEST, May 27, 2019
A+ A A-

Wywiad z Krzysztofem Przybyłem

  • Napisane przez Adam Petryka / Gazeta Finansowa
  • Dział: Biznes wywiad
Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i Marta Jankowska, zdobywczyni I nagrody w konkursie Teraz Polska Promocja. Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i Marta Jankowska, zdobywczyni I nagrody w konkursie Teraz Polska Promocja.

Rośnie popularność konkursu Teraz Polska Promocja wśród młodzieży. Poniżej prezentujemy wywiad z Krzysztofem Przybyłem, prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora konkursu, opublikowany na łamach tygodnika Gazeta Finansowa - rozmawia Adam Petryka.

W grudniu rozstrzygnięto V edycję konkursu „Teraz Polska Promocja" na najlepszą pracę magisterską dot. promocji Polski. Jak dużo prac zostało zgłoszonych? Jakie tematy są najczęściej podejmowane?

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 50 prac. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, przyznała 3 nagrody główne oraz 4 nagrody specjalne, a partnerzy i patroni konkursu - 3 wyróżnienia. Prace oceniane były pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań.

Dużą rolę w konkursie odgrywają promotorzy, którzy pomagają magistrantom przy wyborze tematu, doborze materiałów, koordynują powstanie całej pracy. Nadesłane do nas prace są z reguły dobre lub bardzo dobre, niemniej jednak każda edycja różni się od siebie poziomem prac. W tym roku był on wysoki, a wybór najlepszych prac - dość trudny. Ta edycja jest też wyjątkowa, jeśli chodzi o tematykę prac, znalazły się w niej bowiem tematy dotyczące historii, kultury i sztuki, zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Polsce oraz rynkiem kapitałowym.

Wpłynęło także kilka prac bardzo nowatorskich, chociaż traktujących o tematach prozaicznych, jak np. praca „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień EURO 2012". W dalszym ciągu interesujące są zagadnienia związane z branżą turystyczną, marketingiem miejsc, EURO 2012 oraz promocją wizerunkową Polski.

Co trzeba zrobić, aby rosła ranga marki „Polska"? Jakie instytucje aktywnie działają w tej dziedzinie?

Najważniejsze problemy, z którymi boryka się obecnie system promocji w Polsce to brak informacji na ten temat w najważniejszych dokumentach strategicznych dla Polski (Polska 2030), czy niedostrzeganie ważności tego zagadnienia w kontekście rozwoju kraju. Poważnym problemem jest też brak współpracy i koordynacji działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty (w tym poszczególnych resortów), nieadekwatny i błędnie konstruowany budżet, a w szczególności brak globalnego budżetu na promocję Polski.

Nie ma systematycznych badań wizerunkowych za granicą, monitoringu efektów podejmowanych działań, w związku z czym nie można trafnie dobrać narzędzi do promocji. Promocją Polski zajmuje się ok. 200 organizacji. To duża liczba. Z powodu braku jednej strategii rodzi to pewne problemy.   

Jakie są plany Fundacji na 2012 rok, związane z promocją Polski?

Z pewnością będziemy kontynuować konferencje z cyklu „Promocja Polski". W tym roku odbyły się dwie. Celem pierwszej z nich było wypracowanie wspólnej osi działań promocyjnych, mających kreować spójny wizerunek marki Polska za granicą. Zaproszeni goście podjęli analizę „kotwic promocyjnych" Polski, czyli kluczowych wydarzeń, inicjatyw i okoliczności, które stwarzają szansę prezentacji przewag konkurencyjnych i atutów promocyjnych Polski światowej opinii publicznej.

Główne przesłania drugiej konferencji, która odbyła się przy okazji rozstrzygnięcia konkursu „Teraz Polska Promocja", dotyczyły zapewnienia ciągłości i koncentracji wszystkich działań w zakresie promocji Polski oraz - w dłuższej perspektywie – rozwiązań systemowych tego zagadnienia.

W 2012 r. odbędą się: kolejna, XXII edycja Konkursu „Teraz Polska", który ma na celu wyłonienie najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych oraz samorządów, jak i VI edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie. W ostatnich latach cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi i plasuje się w ścisłej czołówce pośród konkursów prac dyplomowych.

{jumi [*9]}

 

Please provide full Credentials Infomation