updated 8:56 AM CEST, May 18, 2019
A+ A A-

Najlepsi szefowie na czas kryzysu

Wyróżniony Najlepsi szefowie na czas kryzysu Fot. Koleje Mazowieckie

 

Z Arturem Radwanem, prezesem zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., który znalazł się na liście „TOP 20 najlepsi menedżerowie na czas kryzysu” redakcji Bloomberg Businessweek Polska, rozmawia Maciej Pawlak.

Dlaczego szczególnie w czasie kryzysu potrzebny jest firmie sprawnie zarządzający nią menedżer?

Kryzys to czas, kiedy potrzebne są rozważne ale i zdecydowane działania. Właśnie w tym okresie konieczne jest sprawne zarządzanie. Profesjonalny menedżer musi odważnie stawiać czoła zmianom zachodzącym w otoczeniu firmy. Powinien konsekwentnie wychodzić naprzeciw pojawiającym się wyzwaniom i w dobie kryzysu zapewnić dalszy rozwój firmy oraz stabilność zatrudnienia jej pracowników. Umiejętne przeprowadzenie firmy przez okres dekoniunktury gospodarczej pozwala umocnić jej pozytywne relacje z obecnymi, ale także i potencjalnymi kontrahentami.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się menedżer w czasach kryzysu?

Trudny czas dekoniunktury gospodarczej to wyzwanie dla ambitnych menedżerów. Prezes spółki kolejowej musi umieć realistycznie oceniać szanse i zagrożenia, wynikające z kryzysu i odważnie stawiać czoła zmianom zachodzącym w otoczeniu firmy. A więc po pierwsze: odwaga. Równie ważne jest kreowanie rozwiązań, które sprawdzą się nie tylko w dobie gospodarczego spowolnienia, lecz będą służyć klientom, kontrahentom i pracownikom w perspektywie długofalowej. To niełatwe zadanie. Trudno mu sprostać bez drugiej niezwykle ważnej cechy, jaką powinien posiadać menedżer: kreatywności.

Jakimi metodami udaje się kierować taką firmą jak wasza w obecnych czasach, przeprowadzając ją z dobrymi rezultatami przez rafy dekoniunktury gospodarczej? Czy obecny okres wymaga stosowania specjalnych metod zarządzania nie wykorzystywanych w czasach koniunktury?

Dobry menedżer musi w takim samym stopniu dbać o firmę w czasie kryzysu, jak podczas dobrej koniunktury gospodarczej. Niezależnie od aktualnego stanu gospodarki sukces nie przychodzi łatwo, ale w dobie niekorzystnych warunków gospodarczych jego osiągnięcie jest tym bardziej trudne. W czasie kryzysu na pewno trzeba być ostrożniejszym w podejmowaniu decyzji ale jednocześnie konsekwentnym w realizacji założonych celów. Kryzysu nie należy się bać. Ma to szczególne znaczenie w branży kolejowej, gdzie liczą się długofalowe efekty działalności – niezakłócona realizacja misji przewozowej, stabilność zatrudnienia, czy konsekwentna realizacja inwestycji taborowych.

{jumi [*9]}

 

Please provide full Credentials Infomation