updated 1:57 PM CEST, May 24, 2019
A+ A A-

Najlepsi menedżerowie na czas kryzysu

  • Napisane przez Maciej Pawlak
  • Dział: Biznes wywiad
Paweł Olechnowicz Paweł Olechnowicz

Z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Grupy Lotos, który znalazł się na liście „TOP 20 najlepsi menedżerowie na czas kryzysu" redakcji Bloomberg Businessweek Polska, rozmawia Maciej Pawlak.

1) Dlaczego szczególnie w czasie kryzysu potrzebny jest firmie sprawnie zarządzający nią menedżer?

Peter Drucker, "ojciec" współczesnych metod zarządzania mawiał, że „Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos, nieefektywność, cała reszta wymaga przywództwa". Myślę, że sprawnie zarządzający menedżer potrzebny jest każdej firmie, aby sytuacji kryzysowych było właśnie jak najmniej.

W Grupie LOTOS profesjonalizm zarządu i kadry menedżerskiej w sytuacjach kryzysowych polegał na precyzyjnym określeniu zadań, sprawnym systemie monitoringu projektów oraz transparentnej komunikacji. Dzięki temu spółka zwycięsko przeszła kilka trudnych momentów w ostatnich latach, planowo i z sukcesem zrealizowała strategiczny inwestycyjny Program 10+ polegający na rozbudowie i unowocześnieniu rafinerii oraz mądrze wykorzystywała potencjał i innowacyjność swoich pracowników.

2) Jakimi cechami powinien wyróżniać się menedżer w czasach kryzysu?

W sytuacjach kryzysowych rola menedżera nabiera szczególnego znaczenia. Z zarządzającego firmą musi stać się jej liderem i przywódcą â€" w pełnym tego słowa znaczeniu. Menedżera w sytuacji kryzysowej można utożsamiać z rolą dowódcy wojska na polu bitwy. Doświadczenie i zdolności przywódcze mają tu największe znaczenie. Szczególnego znaczenia nabierają takie wartości jak komunikacja, decyzyjność, skuteczność, odporność na stres. Jednakże zawsze należy pamiętać, że podstawą do osiągnięcia sukcesu â€" celu â€" są następujące wartości: partnerstwo a nie indywidualizm, efektywność a nie efektowność, jakość a nie ilość, radość tworzenia a nie wymuszony wzrost oraz pozytywne zaangażowanie.

3) Jakimi metodami udaje się kierować taką firmą jak Wasza w obecnych czasach, przeprowadzając ją z dobrymi rezultatami przez rafy dekoniunktury gospodarczej? Czy obecny okres wymaga stosowania specjalnych metod zarządzania nie wykorzystywanych w czasach koniunktury?

W Grupie LOTOS nie ma i nie może być przypadkowości czy doraźności w procesach zarządzania. Jesteśmy strategicznie ważną spółką w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju i tym bardziej musimy być przygotowani na różnego rodzaju niebezpieczeństwa czy niespodziewane zmiany.

Spółka ma opracowaną strategię długofalowego rozwoju, obejmuje ona także dokładną analizę możliwego rozwoju sytuacji w naszym szerokorozumianym otoczeniu. Dzięki temu spodziewając się konkretnych zagrożeń wdrażamy wyprzedzająco odpowiedni program działań. Tak było np. przed kryzysem finansowym 2008 roku, gdy wprowadziliśmy w firmie Pakiet Antykryzysowy, który nie dość, że pozwolił nam skutecznie realizować zaplanowane inwestycje, to jeszcze dał wymierne oszczędności i trwale poprawił efektywność zarządczą korporacji.

Podobnie teraz, gdy w gospodarce światowej narasta druga fala kryzysu LOTOS realizuje już od początku roku Program Optymalnej Ekspansji. Pozwala to nam prowadzić aktywność w wybranych obszarach istotnych dla dalszego rozwoju grupy, a z drugiej strony ograniczać wydatki na te aktywności, które teraz nie są istotne i do których możemy wrócić za jakiś czas. Naszym sprawdzonym sposobem działania w Grupie LOTOS, nie tylko w kryzysie, jest otwartość zarządu na inicjatywy pracowników. Wdrażaliśmy interesujące koncepcje i projekty autorstwa naszych specjalistów. To z jednej strony buduje, tak pożądane w każdej organizacji poczucie odpowiedzialności pracowników za wspólne sprawy, z drugiej przekłada się na wzrost wartości firmy i jej konkurencyjności na rynku.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation