updated 3:02 PM CET, Nov 16, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Uhonorowani za krzewienie patriotyzmu

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Uhonorowani za krzewienie patriotyzmu Fot. Urząd ds. Kombatantów

Sztandar Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej zostanie wyróżniony medalem „Pro-Patria”, przyznawanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystość odbędzie się 21 grudnia w sopockim Urzędzie Miasta. Uroczystość zorganizowana jest przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Sopocie. – SKOK jako instytucja zasłużona w krzewieniu polskiego patriotyzmu w sposób szczególny wspiera działalność naszego Związku na rzecz utrwalania wiedzy o polskim państwie podziemnym i Armii Krajowej oraz losach powojennych żołnierzy AK – uzasadnia przyznanie medalu „Pro Patria” Tomasz Kuplicki, pierwszy wiceprezes sopockiego oddziału ŚZŻAK. – Wsparcie finansowe, które otrzymujemy od SKOK-u, umożliwia nam m.in. organizowanie konkursów dla młodzieży szkolnej na temat wiedzy o tamtych czasach, wydawanie książek upamiętniających bohaterstwo i męczeństwo żołnierzy AK.

Jak informuje Urząd ds. kombatantów medal Pro-Patria przyznawany jest na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Odznaczeniem tym mogą być honorowane osoby i instytucje szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

{jumi [*9]}

Warszawa