updated 3:46 PM CEST, Apr 19, 2019
A+ A A-

W prestiżowym gronie

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony W prestiżowym gronie Fot. www.gpw.pl

Pierwsza polska spółka z sektora ochrony zdrowia, znalazła się RESPECT Index, prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks skupia spółki zarządzane w sposób zrównoważony, odpowiedzialny oraz wyjątkowo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Pelion SA, spełniając restrykcyjne kryteria znalazła się w gronie 20 spółek, które pomyślnie przeszły audyt do VI edycji RESPECT Index. Weryfikacja była kilkustopniowa i obejmowała szczegółową analizę poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółkę z myślą o jej interesariuszach. Ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów.

Uroczyste wręczenie certyfikatów spółkom odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W imieniu Peliona wyróżnienie odebrał wiceprezes Jacek Dauenhauer. - Przystąpienie do RESPECT Index traktujemy jako podsumowanie naszych dotychczasowych działań realizowanych na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Nasza obecność w tym indeksie dowodzi, że Pelion Healthcare Group spełnia najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Włączenie firmy w skład Indeksu zbiegło się w czasie z jubileuszem 15-lecia obecności firmy na giełdzie. Pierwsze notowanie akcji spółki (wówczas działającej jeszcze pod nazwą Medicines SA) miało miejsce w lutym 1998 r. Spółki notowane na GPW w ramach Indeksu RESPECT poddawane są szczegółowym i restrykcyjnym audytom, powtarzanym co sześć miesięcy. Do indeksu kwalifikowane są spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także wyróżniające się w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Podobne indeksy na światowych giełdach skupiają spółki będące liderami w zakresie etycznego prowadzenia biznesu, ochrony środowiska i szacunku dla praw człowieka.

Obecnie w skład RESPECT Index wchodzi 20 spółek: Amator, Bank BPH, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Budimex, Elektrobudowa, Grupa LOTOS, ING Bank Śląski, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Netia, Helion, Polska Grupa Energetyczna, Polski Koncern Naftowy ORLEN, PGNiG, PZU, Telekomunikacja Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl