updated 11:59 AM CET, Dec 18, 2018
Na żywo:
A+ A A-

„AAA(pol)” dla emisji obligacji stolicy

  • Napisał 
  • Dział: Biznes
„AAA(pol)” dla emisji obligacji stolicy www.sxc.hu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o których informował kurier365.pl, międzynarodowa agencja Fitch Ratings nadała 7 maja ostateczny długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla emisji obligacji miasta Warszawy w kwocie 300 mln zł z terminem wykupu 25 października 2017 r.

{jumi [*4]}Zostały one wyemitowane na rynku krajowym w ramach programu obligacji stolicy na kwotę 4 mld zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 5,35 proc. Odsetki będą płacone w okresach rocznych. Rating Warszawy na poziomie AAA(pol) odzwierciedla dobrze rozwiniętą gospodarkę lokalną, silną bazę podatkową oraz wysokie wolne środki miasta, które zapewniają bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Rating odzwierciedla także oczekiwaną, nieznaczną poprawę wyników operacyjnych Warszawy w latach 2010-2011. Ponadto, rating bierze pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego Warszawy oraz ryzyka pośredniego wynikającego z sektora ochrony zdrowia oraz planowanego wzrostu zadłużenia spółek.

Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi. Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

{jumi [*9]}

 

Warszawa