updated 3:46 PM CEST, Apr 19, 2019
A+ A A-

Accordeon samodzielności

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Przedstawiciele uczestniczących w projekcie firm; w centrum prezes Laurent Picheral Fot. arch. Przedstawiciele uczestniczących w projekcie firm; w centrum prezes Laurent Picheral

Aż 70 tys. dzieci w Polsce wychowuje się poza rodziną. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny. Stąd pomysł powstania projektu „Accordeon samodzielności”.

Wymyślili go pracownicy hotelu Novotel Warszawa Centrum, Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Accor pod patronatem honorowym ministra pracy. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do młodych osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. W ramach programu, młodzi ludzie mają nie tylko możliwość odbycia płatnego stażu w firmach, ale również otrzymują wsparcie, m.in. pomoc psychologiczną.  Fundacja Accor przekazała na ten projekt 22 tys. euro.

Młodzi ludzie pozbawieni wsparcia rodziny na starcie w dorosłość są szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Dzisiejszy rynek pracy, na którym stopa bezrobocia wynosi 14,4 proc. jest dla osób z bagażem negatywnych doświadczeń, szczególnie trudnym miejscem do debiutu. Projekt „Accordeon Samodzielności” pomaga im w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Realizowany jest w trzech etapach. Osoby potrzebujące pomocy wytypowała Fundacja Dzieci Niczyje. W pierwszym etapie dzięki pomocy psychologicznej te młode osoby uwierzyły we własne siły, poznały perspektywy zawodowe, nauczyły się zarządzania własnym budżetem. Kolejnym etapem były krótkie, jednodniowe wizyty w firmach biorących udział w programie. Uczestnicy programu zapoznawali się z firmą, stanowiskami pracy i ścieżkami kariery. W trzecim etapie, rozpoczęły płatne staże zawodowe w wybranych przez siebie firmach.

- Według badań sprzed kilku lat młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, obawiają się, że po opuszczeniu placówki nie poradzą sobie w codziennym życiu, będą mieli problemy mieszkaniowe, finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy. „Accordeon Samodzielności” zakłada nie tylko wsparcie i  szkolenia ale także konkretne staże i możliwości dalszego rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na początku drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem - mówi dr Monika Sajkowska, dyrektorka Fundacji Dzieci Niczyje. „Accordeon Samodzielności” angażuje szereg dużych firm, oferujących płatne staże zawodowe oraz szanse na dalsze zatrudnienie. W pierwszej edycji projektu udział wzięło siedem firm: Sodexo, L’Oreal Professionnel, Norauto, GEFCO, Dalkia Warszawa oraz Novotel Warszawa Centrum i Novotel Warszawa Airport. Proponowane miejsca pracy dopasowane zostały do uczestników programu - ich preferencji, marzeń i oczekiwań.  Po odbyciu staży istnieje możliwość otrzymania przez nich stałego zatrudnienia, jeśli sprawdzą się na swoich stanowiskach.

- Chcemy, żeby co najmniej połowa stażystów została zatrudniona po okresie stażu na stałe. Wiele wskazuje na to, że to założenie zostanie zrealizowane - mówi Laurent Picheral, prezes Grupy Orbis SA. - Cieszymy się, że przy wsparciu dużych firm ci młodzi ludzie odkrywają swój potencjał i rozwijają się. Pracownicy hotelu Novotel Warszawa Centrum, zainicjowali projekt „Accordeon Samodzielności” oraz zwrócili się do Fundacji Accor o pomoc merytoryczną i finansową. Jest to instytucja wspierająca działania non-profit firmy Accor - strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis, do której należy hotel Novotel Warszawa Centrum (dawniej Forum). Organizatorem i realizatorem tego projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się od ponad 20 lat kompleksową ochroną oraz pomocą dzieciom i młodzieży.

- Novotel Warszawa Centrum już kilkakrotnie udzielał pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia. Taki rodzaj pomocy dawał wielu naszym pracownikom dużą satysfakcję, ale któregoś dnia, za namową dyrekcji Grupy Orbis, postanowiliśmy nadać tej pomocy konkretną strukturę i rozszerzyć jej zakres - tłumaczy Renata Długaszek, wicedyrektor hotelu Novotel Warszawa Airport oraz inicjatorka projektu.

- Ten projekt ma nie tylko wymiar społeczny, ale również wymiar biznesowy. Firmy biorące w nim udział pozyskują młodych, zaangażowanych pracowników, którzy chcą się uczyć i rozwijać. Przyrost demograficzny w Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich jest niewielki, co oznacza, że coraz trudniej będzie pozyskać nowych pracowników, którzy zastąpią odchodzących na emeryturę - wyjaśnia Picheral. Program stażów trwa do sierpnia 2013 r. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów i mam nadzieję, że przeprowadzimy drugą edycję akcji na większą skalę, z większą ilością partnerów - dodaje Długaszek.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl