updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Milionowe środki po raz drugi

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Tegoroczni laureaci konkursu Fot. Fundacja Dbam o Zdrowie Tegoroczni laureaci konkursu

W Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Jest on organizowany przez Fundację Dbam o Zdrowie. Pula środków przyznana na granty w br. wzrosła o 800 tys. zł i wyniosła 1,4 mln zł. Także ilość organizacji, które przystąpiły do konkursu, zwiększyła się ponad dwukrotnie: do 74. z 34. w poprzednim roku. Wobec tego organizatorzy zwiększyli zaplanowaną pulę do ponad 1,4 mln zł. Uroczystość wręczenia grantów połączona była z częścią konferencyjną i wystąpieniami przedstawicieli organizacji, biorących udział w ubiegłorocznej edycji projektu.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. W myśl hasła – Razem Możemy Więcej, projekt ma zachęcać do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które, choć na co dzień działają w różnych środowiskach i miejscach kraju, stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń projekt ma szansę stać się forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a nawet całkowitego zlikwidowania. - Wszystkie nagrodzone przez nas projekty są ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania terapii leków oraz innych środków medycznych – podkreśla Elżbieta Łacina, wiceprezes Fundacji Dbam o Zdrowie. Pierwszy konkurs grantowy ogłoszony został w grudniu 2011 r. Organizacje, których wnioski zwyciężyły otrzymały wówczas wsparcie o łącznej wartości ponad 600 tys. zł. Zainicjowane w ramach konkursu projekty umożliwiły organizacjom zintensyfikowanie pomocy dla obecnych beneficjentów lub objęcie wsparciem nowych potrzebujących.

Fundacja Dbam o Zdrowie powstała w 2007 r. z inicjatywy farmaceutów Aptek Dbam o Zdrowie oraz dzięki zaangażowaniu Pelion SA. Dotychczas Fundacja przekazała pomoc o łącznej wartości ponad 2 mln zł.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation