updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

CSR w dużych i małych firmach

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony CSR w dużych i małych firmach www.sxc.hu

Czy spojrzenie na CSR będzie miało wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? Czy CSR jest w ogóle potrzebny firmom z sektora MŚP? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy niedawnej debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?”.

Podczas debaty przedstawiciele instytucji propagujących działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dużych firm poinformowali o szczegółach własnych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Bowiem dobre praktyki tego typu stosowane już od lat przez duże firmy mogą stanowić przykład dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Jeronimo Martins Polska działa według pięciu filarów CSR: Godny zaufania pracodawca, Godny zaufania partner handlowy, Godna zaufania jakość, Godny zaufania członek środowiska oraz Godny zaufania członek społeczeństwa. W ramach wspomnianych obszarów podejmuje liczne inicjatywy, wśród nich wymienić można program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników, czy też zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących realizowane z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas. Sieć Biedronka mocno angażuje się w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z partnerami wprowadziła na rynek pierwszy w Polsce produkt z misją społeczną - kaszkę „Mleczny Start“, dostępną dla mniej zamożnej części społeczeństwa. Od wielu lat współpracuje z Caritas Polska i oddziałami diecezjalnymi instytucji. Przekazuje m.in. żywność oraz produkty przydatne w gospodarstwie domowym. Sieć jest również zaangażowana w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Chorego w warszawskich szpitalach dziecięcych. Wspierała prace badawcze prowadzone na rzecz budowy sztucznego serca. W opinii przedstawiciela JMP, Anetty Jaworskiej CSR to jedno z istotnych narzędzi do zarzadzania biznesem i optymalizacji kosztów. Dla sieci Biedronka jednym z priorytetów jest funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Zbliża to duże firmy, jak Biedronka i małe. Oprócz wielu działań na rzecz własnych pracowników (firma zatrudnia ich ponad 40 tys. w całej Polsce) ta popularna sieć sklepów przyczynia się do zmian architektonicznych bezpośredniego otoczenia budowanych (przejmowanych) sklepów. Odpowiednio przebudowuje lokalne drogi i parkingi, dostosowuje do otoczenia wygląd zewnętrzny swoich placówek handlowych, np. zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation