updated 3:46 PM CEST, Apr 19, 2019
A+ A A-

CSR u producentów alkoholu

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony CSR u producentów alkoholu www.sxc.hu

Czy spojrzenie na CSR będzie miało wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? Czy CSR jest w ogóle potrzebny firmom z sektora MŚP? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy niedawnej debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?”.

Podczas debaty przedstawiciele instytucji propagujących działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dużych firm poinformowali o szczegółach własnych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Bowiem dobre praktyki tego typu stosowane już od lat przez duże firmy mogą stanowić przykład dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Kompania Piwowarska z powodzeniem realizuje 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez całą Grupę SABMiller. Wśród nich znalazło się m.in. przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, działania na rzecz społeczności lokalnych oraz priorytety związane z ochroną środowiska i jego zasobów. Poziom ich realizacji jest monitorowany i raz w roku upubliczniany w postaci Raportu Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej. Pod względem stopnia realizacji priorytetów KP jest liderem w Grupie. Wybrane inicjatywy KP: nowatorskie narzędzie – Platforma Wolontariatu, działania na rzecz ochrony środowiska w tym akcja „Zgrani z naturą”, „Ekologia się opłaca”, edukowanie konsumentów w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu - program „Sprawdź promile”.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl