updated 6:02 PM CEST, May 23, 2019
A+ A A-

Impreza roku 2011: Forum Gospodarcze w Toruniu

Forum Gospodarcze w Toruniu w 2010 r. Fot. mat. prom. Forum Gospodarcze w Toruniu w 2010 r.

3 i 4 lutego 2011 r. w Toruniu odbędzie się 18. Forum Gospodarcze. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia z Jackiem Janiszewskim na czele – w tych dniach Toruń stanie się europejską stolicą polityki i biznesu.


"Transeuropejskie więzi systemowe" to motyw {jumi [*4]}przewodni tegorocznej konferencji.
- Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jesteśmy drzwiami do krajów byłego bloku wschodniego. Jak nikt inny wiemy, jakie bolączki trapią tamtejszy biznes czy społeczeństwo. Stąd podczas tegorocznego spotkania nacisk kładziemy na wyzwania stojące przed Partnerstwem Wschodnim – mówi Jacek Janiszewski ze Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.
Jak co roku podczas spotkania podejmowane będą najważniejsze tematy dotyczące kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie czy zadań stojących przed zjednoczoną Europą.
Forum Gospodarcze 2011 będzie obejmowało szeroki zakres tematyczny. Podczas konferencji w ramach Partnerstwa Wschodniego odbędzie się kolejna edycja Okrągłego Stołu Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja, w której zapowiedzieli swoje uczestnictwo ambasadorzy: Rosji, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdowy i Azejberdżanu - będzie dotyczyć takich tematów jak: energetyka oraz surowce strategiczne; budownictwo; przemysł ciężki; przetwórstwo rolno – spożywcze.
Wśród wielu tematów poruszanych na tegorocznym Forum Gospodarczym wymienić należy "Społeczną odpowiedzialność biznesu" - gdzie omawiana będzie kwestia etyki i odpowiedzialności w działalności gospodarczej.  Podczas panelu samorządowego, którego moderatorem będzie prof. Michał Kulesza, twórca polskiej reformy samorządowej, omawiane będą z kolei nowatorskie rozwiązania w zarządzaniu miastem i gminą. Patronem medialnym wydarzenia jest Kurier365.pl
Więcej wiadomości na stronie Forum Gospodarczego: www.forumgospodarcze.pl


{jumi [*9]}

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 31 styczeń 2011 22:27
Please provide full Credentials Infomation