updated 6:15 PM CET, Mar 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Warszawa wspiera przedsiębiorców po 50-tce

  • Napisane przez KS, mat. pras.
  • Dział: Biznes
Pani Urszula Jurakowska zaczyna życie na nowo. Fot. Sergiusz Nachabe Pani Urszula Jurakowska zaczyna życie na nowo.

Zakończyła się realizacja projektu „Magus", wspierającego warszawiaków, którzy ukończyli 50. rok życia w zakładaniu własnych działalności gospodarczych. Uczestnikom z najlepszymi pomysłami na biznes miasto przekazało na start własnej firmy łącznie 617 tys. zł.

Placówka diagnostyczna i terapeutyczna dla dzieci w wieku {jumi [*4]}przedszkolnym z ADHD, usługi tłumaczeniowe w różnych językach ze specjalizacją tłumaczeń dokumentów biznesowych, sprawdzenie systemów IT pod kątem zgodności z przepisami oraz normami prawa to tylko niektóre firmy, które zostały założone dzięki projektowi „Magus - warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia".
W projekcie uczestniczyły 54 osoby powyżej 50. roku życia, które przeszły szkolenia oraz doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Łącznie w rezultacie realizacji projektu powstały 43 nowe firmy, a autorzy 16 najciekawszych biznesplanów otrzymali bezzwrotne wsparcie w wysokości do 40 tys. zł.
Przekazane pieniądze pomogły wyróżnionym pokryć pierwsze wydatki związane z nową działalnością gospodarczą. Pomoc przy prowadzeniu własnych firm nie ograniczyła się wyłącznie do przekazania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz zapewnienia opieki ekspertów z dziedziny prawa i księgowości. Część uczestników otrzymała comiesięczne wsparcie pomostowe, czyli kwotę 1100 zł na wydatki związane z prowadzeniem firmy, oraz ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. W ramach projektu przyznano aż 25 takich dotacji na łączną kwotę 158 425,87 zł. Każda z nowoutworzonych działalności była monitorowana przez pierwszy rok działalności.
Projekt „Magus", dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od początku cieszył się dużym zainteresowaniem warszawiaków. Do uczestnictwa w tej inicjatywie, przewidującej szkolenia oraz doradztwo dla 50 osób, zgłosiło się ok. 130 chętnych z własnym pomysłem na biznes. „Magus" ma wspierać aktywność zawodową mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli już 50. rok życia, poprzez wspomaganie nowych firm zakładanych przez osoby z tej grupy wiekowej.
{jumi [*7]}

Please provide full Credentials Infomation