updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Słuchając Miłosza

Wyróżniony Zespół Brevis Consort Fot. mat. prom. Zespół Brevis Consort

W ramach „VI Lotnej Akademii Kultury", która odbędzie się w Laboratorium CSW, czeka nas wspaniała podróż po świecie muzyczno-słowno-plastycznym, przedstawiającym korzenie sztuki w kontekście współczesnej kultury Europy.

Ideą projektu jest cykl wydarzeń muzyczno-słowno-plastycznych, {jumi [*4]}przedstawiających korzenie sztuki w kontekście współczesnej kultury Europy. W roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem będzie traktowana postać i twórczość Czesława Miłosza w ramach serii pod tytułem „Słuchając Miłosza". Sferze słowa towarzyszyć będzie muzyka i plastyka - będzie to zatem seria interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych, autorstwa Justyny Rekść-Raubo, prezentujących przede wszystkim twórczość literacką Czesława Miłosza.
Zostaną zaprezentowane wybrane utwory pochodzące z tomu "Wiersze ostatnie" Cz. Miłosza. Obok twórczości Patrona pojawi się także poezja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (ur. w 1595 w Sarbiewie koło Płońska, zm. w 1640 w Warszawie) – światowej sławy poety neołacińskiego i teoretyka literatury epoki baroku, jezuity, nadwornego kaznodziei Władysława IV, związanego z Warszawą i Wilnem. Recytacje powierzono Krzysztofowi Wakulińskiemu.
Warto podkreślić fakt, że zarówno warstwa muzyczna, jak i plastyczna pozostaje w ścisłym związku ze sferą literacką. Muzyka towarzysząca słowu została pieczołowicie dobrana i dedykowana szczególnej obsadzie. Brzmieniowo bowiem będzie przedstawiał instrument królujący w XVI i XVII w. na dworach Europy - violę da gamba, a przeżywającą dziś swój globalny renesans. I właśnie takim oryginalnym historycznym instrumentarium dysponują wykonawcy koncerto-spektaklu: międzynarodowy zespół „Brevis Consort" założony przez wybitnego litewskiego muzyka średniego pokolenia Dariusa Stabinskasa. Repertuar zatem opiera się na dziełach Renesansu i baroku (m.in. Adam Jarzębski, Giovanni Valentini, Diomedes Cato) oraz współczesnych (nowe zamówienia).
Zaplanowano powstanie czterech nowych utworów zamówionych specjalnie na potrzeby serii u kompozytorów polskich i litewskich: Pawła Mykietyna, Zygmunta Koniecznego, Raminty Šerkšnyte i Algirdasa Martinaitisa.
Całości przedsięwzięcia dopełnia sfera plastyczna. Stanowi ją najnowsza wystawa prac Andrzeja Strumiłło inspirowanych i poświęconych ostatniemu cyklowi wierszy Czesława Miłosza (zamówienie FUNDACJI f.o.r.t.e.). Dwanaście obrazów będzie wyeksponowanych bezpośrednio podczas koncertu. Autor wystawy będzie Gościem specjalnym wieczoru, który być może osobiście przedstawi fragmenty swoich wspomnień związanych z Osobą Miłosza.
W programie:
- wiersze Macieja Kazimierza Sarbiewskiego oraz Czesława Miłosza;
- najnowsza wystawa dwunastu obrazów Andrzeja Strumiłło;
- muzyka Zygmunta Koniecznego oraz Algirdasa Martinaitisa (zamówienia FUNDACJI f.o.r.t.e.)
a także: Adama Jarzębskiego, Tarquiniego Meruli, Giovanniego Valentiniego

Wykonawcy:
Krzysztof Wakuliński - recytacje
Zespół „Brevis Consort":
Darius Stabinskas - sopranowa viola da gamba (kierownictwo artystyczne)
Mateusz Kowalski - sopranowa i tenorowa viola da gamba
Robertas Bliškevičius - basowa viola da gamba
Justyna Rekść-Raubo - basowa viola da gamba
Gość wieczoru: prof. Andrzej Strumiłło
Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa
Poniedziałek 11 lipca 2011, godz. 20.11, Budynek Laboratorium CSW
Kurator: Justyna Rekść-Raubo
Wstęp wolny!{jumi [*7]}

Please provide full Credentials Infomation