updated 3:52 PM CET, Mar 22, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Remont budynku BGK zakończony

W drugiej połowie lipca zakończył się remont elewacji siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7 (skrzyżowanie z Nowym Światem).

{jumi [*4]}To pierwszy tak poważny remont elewacji tego budynku, wybudowanego w centrum Warszawy w latach 1928-31. Obiekt ten bardzo szybko, bo już po 34 latach od wzniesienia – 1 lipca 1965 roku – został wpisany do rejestru zabytków miasta stołecznego Warszawy pod numerem A-761.
Obecnie zakończony remont elewacji rozpoczął się 1 lipca 2010 r. z inicjatywy pracowników pionu wiceprezesa BGK Jerzego Kurellii. Był prowadzony przez architekta Stanisława Sołtyka, pod okiem prof. Andrzeja Kossa (rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz pod nadzorem i przy dobrej współpracy Stołecznego Konserwatora Zabytków – dyr. Ewy Nekandy-Trepki i dyr. Grażyny Lendzion z Zarządu Dróg Miejskich. Wykonawcą robót była firma Adexbud.
W ramach prac remontowo-konserwatorskich w elewacji zewnętrznej budynku wstawiono aż 1823 tzw. fleki, czyli wycięto zniszczone kawałki elewacji i zastąpiono je nowymi, z materiału kamiennego, dostosowując je pod względem materiałowym i kolorystycznym. Zastosowano również fugi mineralne i ołowiane, które mają tę zaletę, że się nie wypłukują. Olbrzymią pracę wykonano przy zabezpieczaniu płyt – okładzin elewacji budynku, poprzez zastosowanie 55.750 kotw mocujących.
Pod okiem konserwatora odbyło się także czyszczenie elewacji, wprawienie i wymiana części parapetów ołowianych, a także hydrofobizacja, czyli proces mający na celu zapobieganie wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. Wykonano też konserwację i zabezpieczenie elementów metalowych. Na elewacji pozostawiono ślady historii - wgłębienia w kamieniu po kulach karabinowych z czasów II wojny światowej.
- Wszystkie prace były prowadzone pod stałym nadzorem konserwatorskim. Ich zakres oraz sposoby wykonania były na bieżąco ustalane z konserwatorem – podkreśla Dariusz Ramus, Naczelnik Wydziału  w Departamencie Logistyki i Administracji. Dokonano także rekonstrukcji części elementów kamiennych, które wcześniej były zabetonowane. Umyto też ryzalit z płaskorzeźbami, wysunięty przed elewację od Alej Jerozolimskich, który – wsparty na czterech prostokątnych filarach – podkreśla główne wejście do budynku.
Andrzej Wrona - Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji BGK informuje, że to początek rewitalizacji tego zabytkowego gmachu. Przed nami renowacja elewacji w patiach, odnowienie bramy wjazdowej oraz remont inwestycyjny powierzchni wewnątrz budynku. W sierpniu 2011 r. zostanie ogłoszony konkurs na zagospodarowanie budynku.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation