updated 10:20 AM CEST, May 27, 2019
A+ A A-

O postępie: Krasowski, Śpiewak, Majmurek

O postępie: Krasowski, Śpiewak, Majmurek Fot. mat. prom.

Kultura Liberalna" oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na debatę „Czy postęp zabija? Przypadek Europy". Spotkanie odbędzie się 29 lipca (piątek) o godz. 19.00 w warszawskiej klubokawiarni Chłodna 25.

W debacie udział wezmą profesor socjologii Paweł Śpiewak; publicysta, były {jumi [*4]}„redaktor naczelny „Dziennika" Robert Krasowski; filozof, redaktor naczelny rocznika „Teologia Polityczna" Marek Cichocki; oraz członek redakcji „Krytyki Politycznej" Jakub Majmurek. Spotkanie poprowadzi Łukasz Pawłowski, członek redakcji „Kultury Liberalnej"

Historia Zachodu to historia postępu – postępu nie tylko technologicznego, ale również politycznego i obyczajowego. Nasze maszyny są dziś o wiele bardziej skomplikowane, życie dłuższe, zwyczaje łagodniejsze, a system polityczny – choć niedoskonały – to jednak najlepszy w historii ludzkości. Jak będzie wyglądała przyszłość? Właściwie podobnie, tylko... lepiej.

Tak o losach ludzkości lubili myśleć najbardziej zagorzali zwolennicy Oświecenia. Nie mieli wątpliwości, że rozwój nauki wkrótce doprowadzi do odkrycia wszystkich tajemnic świata – do jego ostatecznego „odczarowania".

Eric Voegelin – jeden z tych niemieckich intelektualistów, którzy schronienie przed Hitlerem znaleźli w Stanach Zjednoczonych – uważał, że to obietnica nie tylko niemożliwa do spełnienia, ale i niebezpieczna. Nazizm i komunizm były, jego zdaniem, jej bezpośrednią konsekwencją – wyrazem pełnego pychy przekonania, że za pomocą ludzkiego rozumu można opanować świat i stworzyć społeczeństwo idealne.

Mimo tragedii wojny wiara w postęp przetrwała, a sukces gospodarczy Zachodu tylko ją umocnił. Kiedy na początku lat 90. opadła żelazna kurtyna, wydawało się, że wkrótce cały świat wkroczy na zachodnią drogę rozwoju. Dziś to przekonanie jest już martwe – rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana. Zamiast świata „odczarowanego" żyjemy w świecie „rozczarowanym" lub, jak pisał Zygmunt Bauman, „odczarowanym z odczarowania".

Czy dowodzi to słuszności tez Voegelina? Czy ponad pół wieku po publikacji jego tekstów jesteśmy świadkami ostatecznego upadku wiary w postęp? Jaką obietnicę ma dziś do zaoferowania Zachód swoim obywatelom i czy tego właśnie w sensie duchowym potrzebuje współczesny człowiek?

Debatę organizuje tygodnik internetowy „Kultura Liberalna" oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z warszawską klubokawiarnią Chłodna 25.

Spotkanie jest połączone z promocją książki Erica Voegelina „Od Oświecenia do rewolucji", która ukazała się nakładem WUW w przekładzie Łukasza Pawłowskiego.
Wstęp wolny!{jumi [*7]}„

Please provide full Credentials Infomation