updated 11:03 AM CEST, Apr 20, 2019
A+ A A-

Program edukacyjny Szkoła Teatru

Wyróżniony Program edukacyjny Szkoła Teatru arch.

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o teatrze i to w niebanalny sposób? Mamy dla Ciebie propozycję.


Uczestnicy programu edukacyjnego Szkoła Teatru w sposób interaktywny będą poznawać tajniki sztuki teatralnej: uczestniczyć w nauce gry z przedmiotem, improwizacji, elementarnych zadań aktorskich. Towarzyszyć im będą materiały filmowe, rejestrujące wypowiedzi wybitnych artystów teatru, a także ukazujące ich podczas prób.
Pełny cykl zajęć składa się z czterech dwugodzinnych lekcji. Każda z nich poświęcona jest odrębnemu tematowi. Lekcja 1. : Dialog – Spotkanie – Zdarzenie; tematem jest złożoność sztuki teatralnej oraz teatr jako miejsce spotkania i porozumiewania się twórców z widzami. Lekcja 2. : Reżyser – Autor – Tekst; poswięcona jest reżyserskiej lekturze tekstu i drodze prowadzącej od literatury do kształtu scenicznego. Lekcja 3. : Reżyser – Aktor – Postać; odsłania metody pracy reżysera z aktorem i zasady budowania postaci scenicznej. Lekcja 4. : Reżyser – Przestrzeń – Inscenizacja; omawia rolę przestrzeni w teatrze.
Celem programu jest: stworzenie oryginalnego i niekonwencjonalnego sposobu zdobywania wiedzy o teatrze, o jego historycznie zmieniających się konwencjach i stylach; kształcenie umiejętności odczytywania języka teatralnego, rozumienia jego znaków i sensów; pobudzanie wyobraźni i kreatywności, inspirowanie własnych poszukiwań twórczych; przygotowanie do świadomego udziału w kulturze.
Zajęcia SZKOŁY TEATRU odbywają się w Teatrze Studio, który uczestnikom programu udostępnia obie swoje sceny - oraz ich zaplecze i wyposażenie techniczne, umożliwiając w ten sposób zapoznanie się z warunkami, w jakich powstaje spektakl. Teatr Studio zapewnia również profesjonalnych realizatorów programu: praktyków teatralnych (aktorzy, reżyserzy, scenografowie) i wybitnych przedstawicieli teatrologii.
W sezonie 2011/2012 prezentowane będą dwie pierwsze lekcje z czteroczęściowego cyklu.
Terminy:
28 października g. 9.00 mała scena,
7, 8, 9 listopada, g. 10.00 duża scena,
15, 16 listopada g. 9.00 duża scena,
21, 22, 23, 24, 25 g. 9.00 duża scena
Ceny biletów: 25 zł, opiekunowie 1 zł
pomysł i opracowanie: Ewa Dąbek-Derda
reżyseria: Wojciech Faruga
zajęcia prowadzą aktorzy:
Monika Świtaj i Krzysztof Strużycki oraz Monika Obara i Mateusz Lewandowski
Produkcja na licencji Teatru Rozrywki w Chorzowie
Lekcja 1. : Dialog – Spotkanie – Zdarzenie; tematem jest złożoność sztuki teatralnej oraz teatr jako miejsce spotkania i porozumiewania się twórców z widzami.
Lekcja 2. : Reżyser – Autor – Tekst; poswięcona jest reżyserskiej lekturze tekstu i drodze prowadzącej od literatury do kształtu scenicznego.

{jumi[*7]}

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl