updated 4:51 PM CET, Mar 24, 2018
A+ A A-

Warszawa i BGK zacieśniają współpracę

  • Napisane przez ażj
  • Dział: Biznes

Instytucje podpisały list intencyjny, który zapewni stolicy m.in. lepszy dostęp do programów pomocowych, zarządzanych przez BGK.


Bank zapewni Warszawie możliwość uczestnictwa we wszystkich prowadzonych przez siebie programach pomocowych UE oraz produktach kredytowych opartych o finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych. Dzięki umowie miasto lub jego spółki zależne będą mogły korzystać z oferowanych przez BGK usług na najkorzystniejszych oferowanych warunkach.

 

- W czasie, kiedy jest duże ryzyko, jego pomniejszanie jest bardzo ważne, szczególnie dla jednostek publicznych – podkreśliła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Z naszej strony chcemy także zadeklarować chęć współpracy w zakresie lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – dodała.

Współpraca polegać będzie również na wymianie doświadczeń w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji ochrony zdrowia. - Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie sektora finansów publicznych – zaznaczył Dariusz Daniluk, prezes BGK.
{jumi [*9]}

Warszawa