updated 4:14 PM CEST, May 21, 2019
A+ A A-

Wielki procent dla zdrowia

  • Napisane przez kc / Gazeta Finansowa
  • Dział: CSR

W naszym cyklu pt. „Jeden wielki procent", przedstawiamy stowarzyszenia i instytucje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego. Namawiamy w nim czytelników, aby wypełniając roczny PIT, przekazali jeden proc. należnego podatku na szlachetny cel.

Tym razem chcemy zwrócić uwagę na działalność Fundacji „Dbam o Zdrowie", która prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zajmuje się też wyrównywaniem szans tych rodzin i osób, poprzez dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Numer KRS Fundacji: 0000286305.

 

Warto też pamiętać, że aby przekazać procent podatku wystarczy tylko wpisać w daną pozycję wybrany numer KRS: PIT 28: pozycja 127; PIT 36: pozycja 303; PIT 36L: pozycja 106; PIT 37: pozycja 124.

 

Please provide full Credentials Infomation