updated 12:37 PM CEST, May 24, 2019
A+ A A-

CBA wkroczyło do Komendy Głównej Policji

CBA wkroczyło do Komendy Głównej Policji cba.gov.pl

Funkcjonariusze CBA rozpoczęli dziś rano w centrali policji kontrolę, mającą na celu sprawdzenie prawidłowości podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień. Zarządził ją w trybie doraźnym Szef CBA Paweł Wojtunik.

Kontrola odbywa się w Biurze Łączności i Informatyki. Sprawdzane są przetargi z lat 2009-2011, w szczególności na systemy informatyczne. W pierwszej kolejności agenci CBA skupią podejrzanych umowach z gdańską firmą "Itigo", dotyczących serwisowania policyjnych komputerów w ramach tzw. serwisu Help Desk.

Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński doprecyzował, że kontrola ma charakter doraźny. W działaniach nie bierze udziału prokuratura oraz, że przedmiotem kontroli nie są objęte zamówienia realizowane przy pomocy funduszy unijnych. Termin zakończenia kontroli przewidywany jest na połowę sierpnia 2012 r., choć zgodnie z przepisami może zostać jednak wydłużona do 9 miesięcy.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation